Tuhti paketti kevyemmäksi – ideoita maahanmuuttajien alkuinfoon

Julkaistu: 21.12.16 · Kategoria: Blogi

Tullessaan Suomeen maahanmuuttaja kohtaa palveluyhteiskunnan – mutta mitä tuo palvelu oikeastaan tarkoittaa? Alkuinfoissa oleskeluluvan saaneille kerrotaan kunnan palveluista. Usein luentomainen alkuinfo sisältää niin paljon tietoa, ettei uuden yhteiskunnan pyörteisiin joutunut muista siitä mitään seuraavana päivänä. Kepeli-hankkeessa pohditaan, miten tuhdista alkuinfosta saataisiin kevyempi, niin että infossa käynyt osaisi seuraavanakin päivänä tiensä Kelaan, TE-toimistoon tai kotikunnan kirjastoon!

Maahanmuuttajille suunnattuja alkuinfoja toteutetaan eri tavoin eri kunnissa. Espoon kaupunki toteuttaa infot ryhmämuotoisina tulkkien avustuksella. Esimerkiksi kierrätysneuvonta on erinomaista ja hauskaa, ja opetuksen tukena on aitoja jätteiden lajittelutehtäviä ja visuaalisia materiaaleja. Työllistämis- ja sosiaalipalveluihin perehtyminen on kuitenkin monimutkaista ja sisältää paljon hämmentävää tietoa byrokratiasta. Ehkä tästä syystä alkuinfoissa korostuu – yksinkertaistaen ja rajusti kärjistäen – usein maahanmuuttajaa passivoiva ajatus: ”Me voimme tehdä asioita puolestasi. Asuntokin järjestyy. Me autamme täyttämään kaavakkeet.” Maahanmuuttaja saattaa kokea, että häntä ohjataan ensisijaisesti työllistämis- ja sosiaalituen piiriin sen sijaan, että häntä tuettaisiin ottamaan aktiivisesti itse selvää ja hankkiutumaan nopeasti itsenäisen elämän syrjään kiinni.

Miten kannustaa vahvemmin maahanmuuttajia alusta pitäen aktiivisiksi kansalaisiksi? Miten innostaa heitä heti opiskelemaan itsenäisesti kieltä, jos odotusajat kielikursseille ovat pitkiä? Miten sysätä heitä toimimaan?

Kokonaisuudessaan alkuinfo on moneen palaan jaettunakin todella tuhti paketti asiaa, jonka sisäistämiseen tarvitaan – Kepelin hengessä – kehollisia, pelillisiä ja ohjauksellisia keinoja. Kehitämmekin Kepelissä juuri alkuinfoihin toiminnallisia ja itsenäistä tiedonhankintaa tukevia keinoja. Espoossa tällainen kehittämistyö on otettu vastaan innostuneena, koska materiaalien ja mallien laatiminen on aikaa vievää työtä. Tulossa on tehtävärasteja ja toiminnallisia pelejä, joita voi soveltaa ympäri Suomea toteutettavissa alkuinfoissa. Seuraa Kepelin materiaalisivuja!

Teksti:
Jouni Piekkari, draamakasvattaja, Metropolian lehtori ja Kepeli-aktiivi,
Päivi Rahmel, teatteri-ilmaisun opettaja, Metropolian lehtori ja Kepeli-aktiivi