Kielen oppimisen hitaudesta – ja miten chili siihen liittyy?

Julkaistu: 10.01.17 · Kategoria: Blogi

Tässä tekstissä avataan Kepeli-harjoitteiden chilisymboleita. Kielen oppiminen on hidasta, mutta Kepelissä kehitetään myös sellaisia harjoitteita, joiden avulla suomen kielen voi ottaa käyttöön, vaikka osaisi suomea vain muutaman sanan.

Kielen oppiminen

Olin viime vuonna tilaisuudessa, jossa Espanjasta Suomeen töihin muuttaneet sairaanhoitajat kertoivat, miten kotoutuminen Suomeen oli sujunut. Kun heiltä kysyttiin, mikä oli yllättänyt eniten, he vastasivat kuin yhdestä suusta: ”Kielen opiskelu!” Suurin osa oli ajatellut oppivansa kielen puolessa vuodessa. He olivat kuitenkin opiskelleet jo kolme vuotta, eivätkä vieläkään osanneet kieltä niin hyvin kuin olisivat halunneet. Yksi sairaanhoitajista kiteytti yhteisen ajatuksen: ”Nyt olemme ymmärtäneet, että kielenopiskelu on elinikäinen prosessi.”

Netissä leviävä kuva ”plans vs. reality” sopii erityisen hyvin kuvaamaan juuri kielen opiskelua. Uuden kielen oppiminen on usein vaikeampaa kuin etukäteen ajattelee, eikä oppiminen pääty koskaan. Keskeneräisyyden sietäminen ja kaiken opitun kielitaidon hyödyntäminen on kielen oppimisen perusta. Kepelissä pyrimme kehittämään harjoitteita, joiden avulla suomen kielen voi ottaa käyttöön, vaikka osaisi suomea vain muutaman sanan. Teemme myös sellaisia harjoitteita, joiden avulla edistyneemmät kielenoppijat pääsevät treenaamaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja argumentointia. Ohjaaja löytää Kepelin sivuilta kielitasoltaan sopivimman harjoitteen chilin avulla:

1 chili = Osallistujat tunnistavat yleisimpiä suomen kielen sanoja, osaavat toistaa joitakin tuttuja fraaseja ja selviytyvät tavallisimmista esittäytymis- ja tutustumistilanteista. Harjoitteen voi tarvittaessa toteuttaa myös kuvien ja eleiden avulla niin, että luku- ja kirjoitustaitoa ei tarvita.

2 chiliä = Osallistujat ymmärtävät kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy esimerkiksi arkeen, perheeseen, ostosten tekemiseen, asuinpaikkaan yms. He ymmärtävät lyhyitä ja selkeitä viestejä ja pystyvät kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa, rutiininomaisissa ja ennustettavissa tilanteissa. Lyhyet ja yksinkertaiset keskustelut sujuvat hyvin. Harjoitteissa vetäjän täytyy puhua erityisen selvästi ja yksinkertaisesti ja toistaa ohjeet usein. Kuvat ja elekieli toimivat puheen tukena.

3 chiliä = Osallistujat ymmärtävät selkeää ja yleiskielistä puhetta, jos aihe on heille jollakin tavalla ennestään tuttu. He myös pystyvät osallistumaan melko vaivatta keskusteluun heille tutuista ja kiinnostavista aiheista (esim. perhe, työ, harrastukset, matkustaminen tai ajankohtaiset uutiset). Osallistujat osaavat kertoa ja perustella mielipiteensä sekä kuvailla reaktioitaan ja tunteitaan. Harjoitteissa voidaan keskustella mielipiteistä ja kokemuksista melko syvällisestikin. Vetäjän täytyy kuitenkin huolehtia, että kaikki varmasti ymmärtävät. Taitavienkin suomen puhujien kanssa tärkeää ovat toisto ja ymmärrystä tarkistavat kysymykset.

Harjoitteita voi myös rohkeasti tuunata omalle ryhmälleen sopivaksi!

Teksti: Eveliina Korpela, Metropolia Ammattikorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän lehtori ja Kepeli-aktiivi
Kuva: Mashable (doghousediaries)