Kohtauta ja kotouta

Julkaistu: 15.02.17 · Kategoria: Blogi

Osana Kepeli-hanketta kehitetään mallia, jossa maahanmuuttajaopiskelijoiden ryhmä kohtaa äidinkielenään suomea puhuvan opiskelijaryhmän Kepeli-harjoitteiden äärellä. Tässä blogitekstissä annetaan vinkkejä siitä, mitä ohjaajan on hyvä ottaa huomioon kohtauttaessaan erilaisia ryhmiä. Oman kulttuurin esittely ja perinneruokien tarjoaminen ei riitä, vaan kohtauttamisessa tarvitaan aitoa vuorovaikutusta.

Kohtauttaminen on itse asiassa melko uusi sana. Tarkoitamme sillä osallistavaa ja innostavaa toimintaa, jolla autetaan maahanmuuttajia ja kantaväestöä tutustumaan, oppimaan, suunnittelemaan ja arvioimaan erilaista toimintaa yhdessä. Kohtauttaminen on tavoitteellista ja päämäärätietoista uusien suhteiden ja toimintojen luomista. Kohtauttamiseen on tärkeä keksiä hyviä ja motivoivia syitä: mitä yhteisiä ja yhdistäviä intressejä ryhmillä voisi olla? Miten niistä olisi hyötyä ja iloa kummallekin ryhmälle? Kohtauttamisessa voidaan vaikkapa suunnitella yhdessä urheiluseuran kanssa sellaista liikuntaa, johon maahanmuuttajienkin on helppo tulla mukaan.

Kohtauttamiset ovat enemmän kuin kokouksia ja seminaareja – ne ovat elämyksellisiä ja yhteisöllisyyttä luovia tapahtumia, jotka tuottavat myös kokemusperäistä tietoa ja ideoita. Kohtauttamisissa kaikki pääsevät tekemään, puhumaan, toimimaan ja ”leikkimään vakavasti” iästä, kielitaidosta tai asemasta riippumatta. Niissä luodaan erilaisin luovin keinoin tasavertaisempaa tapaa keskustella ja osallistua. Ne nostavat halua ja iloa toimia yhteiseksi hyväksi.

Varsinaista kohtauttamista ei tässä mielessä ole esimerkiksi monikulttuurinen tapahtuma, jossa järjestöt myyvät ruokaa ja esittelevät toimintaansa omissa pisteissään, mutta eivät ehdi tutustua toisiinsa. Tällaisillakin tapahtumilla on tärkeä paikkansa monikulttuurisuustyössä. Niitä on kuitenkin mahdollista kehittää myös monipuolisemman vuorovaikutuksen suuntaan.

Tällöin voidaan pohtia esimerkiksi:

  • Voisivatko osallistujat tutustua enemmän toisiinsa? Miten?
  • Miten voin selvittää osallistujien odotuksia kohtaamiselle?
  • Onko kaikilla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan?
  • Sallivatko käytetyt työtavat monenlaista osallistumista?
  • Onko puhumisen lisäksi muita kohtaamisen keinoja?
  • Onko ohjelmassa varattu aikaa yksilöiden väliselle vuorovaikutukselle?

Lue lisää kohtauttamisesta seuraavista julkaisuista:

– Piekkari, Jouni (2016): Kohtauta ja kotuta – Maahanmuuuttajat ja kantaväestö toimimaan ja oppimaan yhdessä Espoon kaupunki: OmaKoto-hanke.
– Piekkari, Jouni & Räsänen, Juho (2014): Pelisujuttajan opas – KAMU-pelejä kotoutumiseen ja kohtaamiseen Metropolia Ammattikorkeakoulu: KAMU-hanke.

Teksti: Jouni Piekkari, Metropolian lehtori, Kepelin asiantuntija kohtauttamisessa
Kuva: Mari Pyy