Pelillisyydestä muodikasta virtaa maahanmuuttajatyöhön?

Julkaistu: 25.04.17 · Kategoria: Blogi

Pro Sos- ja Kepeli -hankkeiden maaliskuussa 2017 yhteistyönä järjestämässä, suuren suosion saaneessa pelillisyysseminaarissa pohdittiin pelillisyyden hyödyntämistä sosiaalialalla. Lähestymistavan soveltamiseen myös maahanmuuttajatyössä on hyvät mahdollisuudet.

Peleille ominaisten, juonellisten, leikillisten ja kilpailullisten menetelmien käyttö on tullut muotiin. Pelillisyyttä (englanniksi gamification) käytetään monessa ympäristössä kiinnittämään ja säilyttämään ärsyketulvaan väsyneiden asiakkaiden, opiskelijoiden ja kadun kulkijoiden huomio. Kyse ei ole pelkästään muoti-ilmiöstä, vaan myös tutkimukseen perustuvasta ymmärryksestä. Pelillistä otetta voidaan hyödyntää motivaation ja ongelmanratkaisutaitojen lisäämiseen arjessakin.

Pelillisyyden elementtejä on toki syytä käyttää harkiten, sillä ne eivät sovi kaikille eivätkä kaikkiin tilanteisiin. Esimerkiksi digitaalisten pelien sisällölliseen kehittämiseen voidaan käyttää paljon aikaa, mutta käytettävyys kärsii, ellei myös niiden tekninen toteutus ole ensiluokkainen.

Monessa maahanmuuttajaryhmässä käydyn keskustelun perusteella pelillinen kilpailuasetelma muiden ryhmäläisten kanssa voi tuntua kielen oppimisessa lannistavalta. Yllättäen sovellettuna jotkut maahanmuuttajat voivat myös kokea, että pelilliset harjoitteet kyseenalaistavat heidän aikuisuuttaan. Aina pelillisiä menetelmiä kehitettäessä onkin tunnettava kohderyhmän toimintakulttuuri hyvin. Tärkeää on myös uuden ja vanhan toimintamallin yhdistely kokeillen.

Kepelin yhteistyökumppani, Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan Pro Sos -hanke tutkii ja kehittää niin pelillisyyden kuin leikillisyydenkin (englanniksi ludification) suhdetta aikuissosiaalityöhön. Osana kehittämistyötä esimerkiksi pilotoidaan Espoossa sosiaalisen sirkuksen käyttöä maahanmuuttajanaisten yhteistutkijuusryhmässä. Tästä voidaan odottaa arvokkaita kokemuksia uusien toimintamallien kehittämiseksi maahanmuuttajatyöhön.

Kepelin peukunnappaus-harjoitetta voi käyttää auditorion massatilaisuudessakin.

Yhtenä esimerkkinä ryhmäpeleistä pelillisyysseminaarissa esiteltiin Kepelissä kehitettyä Tupla-harjoitetta.

Lisätietoja aiheesta:

Teksti ja kuvat: Metropolian lehtori, Kepeli-hankkeen projektipäällikkö ja innostunut pelillisyysseminaarin osallistuja Mai Salmenkangas