Sukupuolirooleja pohtimassa

Julkaistu: 28.06.17 · Kategoria: Blogi

Kepeli-harjoitteet sopivat loistavasti yhteiskunnallisten aiheiden käsittelyyn. African Caren monikulttuurisissa naisten ryhmissä on kehitelty keväällä neljä harjoitetta sukupuolirooleista. Lue tästä lisää siitä, mitä tapahtui, kun naisten ryhmässä keskusteltiin, missä on naisen paikka.

African Carella on tänä keväänä kehitetty Kepeli-harjoitteita tiiviissä yhteistyössä naisten ryhmän kanssa. Neljässä harjoitteessa käsitellään sukupuolirooleja parisuhteen, vanhemmuuden, työmarkkinoiden ja yksilön näkökulmasta. Harjoitteista Parisuhteen roolisoppa ja Erilaiset vanhemmat löytyvät jo Kepelin sivuilta. Käy katsomassa!

Kokemuksemme mukaan harjoitteet avaavat erinomaisesti oven keskustelulle eri kulttuurien sukupuolirooleista ja siitä, miten roolit muodostuvat, miten ne ohjaavat meitä ja miten niitä voidaan kyseenalaistaa. Koska harjoitteet ovat toiminnallisia, aiheita voi käsitellä myös ryhmissä, joissa on monen tasoisia suomen kielen puhujia.

Haasteena harjoitteita vetävälle ohjaajalle voi olla pelko siitä, että osallistujat ajattelevat ohjaajan tuomitsevan muiden kulttuurien sukupuolirooleja. Ohjaaja ei kuitenkaan kerro ryhmäläisille, mikä on oikein tai väärin. Harjoitteiden kautta on tarkoitus tuoda näkyväksi sukupuolittuneita tapoja ja rooleja, ja antaa ryhmäläisille tilaa ja välineitä roolien kriittiseenkin käsittelyyn. Harjoitteiden edetessä on tarkoitus huomata, että sukupuolirooleja löytyy jokaisesta kulttuurista.

Harjoitteissa on tuotu esiin myös Suomen ahtaita sukupuolirooleja työmarkkinoilla. Suurelle osalle osallistujista Suomen sukupuoliroolikäsitykset ovat olleet uutta tietoa. Moni osallistujista on ajatellut tasa-arvon olevan Suomessa harppauksia pidemmällä kuin se (tilastojen valossa) onkaan. Esimerkiksi Kontulan ryhmässä keskusteltiin Parisuhteen roolisoppa -harjoitteen kautta naisen ja miehen työnjaosta parisuhteessa. Ryhmäläiset asettivat suomalaisen pariskunnan roolikartalle lähes kaikki työt keskelle paperia – eli niin miehille kuin naisillekin sopiviksi töiksi!

On ollut innostavaa, kun osallistujat ovat inspiroituneet kertomaan omista kokemuksistaan. Monet ovat halunneet kertoa, miten sukupuoliroolit ovat muuttuneet heidän elämässään ajan myötä tai Suomeen tulon jälkeen. Suomen kielen sanojen oppiminen, omien mielipiteiden ja kokemusten jakaminen sekä ryhmässä toimiminen ovat auttaneet naisia löytämään sisäistä voimaansa. Eläytyminen omalle sukupuolelle epätyypilliseen rooliin tuo naisille hymyjä kasvoille. Naisten kesken naisten oikeuksista keskusteleminen on tärkeää. Eräs ohjaaja kommentoi harjoitteiden aikaista keskustelua: ”Se tuntui kuin joltakin mielenosoitusmarssilta, jossa vaadittiin naisille oikeuksia.” Kepelistä on siis moneen!

Lopuksi vielä viisi vinkkiä sukupuolirooliharjoitteita käyttäville ohjaajille:

  • Ole rohkea! Yhteiskunnallisista aiheista keskusteleminen voi olla jännittävää, mutta sitäkin antoisampaa.
  • Harjoitteita on helpompi vetää ryhmässä, jossa luottamussuhde on jo ehditty muodostaa. Luottamusta voi tosin kasvattaa harjoitteiden kauttakin. Harjoitteet alkavat kevyemmin ja lopulta viimeisessä harjoitteessa käsitellään jo melko vakavia aiheita.
  • Kun keskustellaan eri kulttuurien sukupuolirooleista, tulee muistaa kunnioittava ilmapiiri kaikkia kulttuureja kohtaan, eikä nostaa Suomen sukupuolirooleja malliesimerkiksi. Hyvä lähtökohta keskustelulle on, että missään kulttuurissa tasa-arvo ei ole valmis.
  • Harjoitteille kannattaa varata paljon aikaa, sillä varsinkin suuressa ja puheliaassa ryhmässä aiheet herättävät keskustelua. Aikaa menee myös ohjeiden selittämiseen ja kertaamiseen sekä tarvittaessa vertaistulkkaukseen.
  • Suurinta osaa harjoitteista voi testata myös sekaryhmissä tai miesten ryhmissä. Olisikin mielenkiintoista kuulla, millaisia keskusteluja silloin syntyy!

Suvi Pirttiaho, Projektin vastaava ohjaaja, African Care ry