Positiiviset kehokokemukset tukevat kotoutumista

Julkaistu: 02.05.18 · Kategoria: Blogi

Millaisia työkaluja ja osaamista maahanmuuttajien kanssa toimivat fysioterapeutit tarvitsevat? Maahanmuuttajan ohjaaminen on oma taitolajinsa, joka vaatii ohjaajalta aitoa kiinnostusta asiakkaan kokemusmaailmaa kohtaan.

Ohjaaminen fysioterapiassa on erilaista silloin, kun asiakastilanteessa on mukana tulkki. Kaikki sanottava on mietittävä tarkkaan, sillä koskaan ei voi olla varma, pystyykö tulkki kääntämään ohjeet juuri niin kuin ohjaaja on tarkoittanut. Kepeli-hankkeessa harjoitellaan selkokielistä viestintää, kun Metropolian fysioterapiaopiskelijat ja Axxellin kotoutumiskoulutuksen opiskelijat kohtaavat toukokuun alussa.

Maahanmuuttajilla voi olla taustalla traumaattisia kokemuksia. Lisäksi uuteen maahan muutto tuo aina mukanaan stressiä, joka voi aiheuttaa erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita, kuten päänsärkyä, univaikeuksia, ahdistuskohtauksia ja erinäisiä psykosomaattisia kiputiloja. Fysioterapian avulla näihin haasteisiin voi vastata esimerkiksi rentoutusharjoituksin. Lääkkeettömien ahdistuksen hallinnan keinojen opettelu on tärkeässä roolissa fysioterapiassa maahanmuuttajien kanssa työskennellessä.

Kaikissa kulttuureissa ei ole sanoja psyykkisille oireille, kuten masennukselle tai ahdistuneisuudelle. Asiakkaat saattavat tuoda pahaa oloaan esiin somatisaation kautta: heillä on kiputuntemuksia eri puolilla kehoa, mutta kivuille ei löydy syytä. Kipukokemukset myös aiheuttavat lisää pelkoja. Asiakkaat voivat kertoa kidutetuksi tulemisen kokemuksista ja oman autonomian menetyksestä, esimerkiksi vangittuna olemisesta. Tämän vuoksi ohjaajan osaaminen ja sensitiivisyys korostuu: ohjaaja ei saa painostaa asiakasta ja asiakkaalla on aina oikeus keskeyttää ohjaustilanne. Asiakkaiden tiedon lisääminen on tärkeää: miten kipu vaikuttaa hengitykseen tai kehoon ja mitä keinoja ja voimavaroja voimme löytää sisältämme. Voimavarojen löytämisessä tärkeä tekijä on läsnä oleva kohtaaminen, jonka elementtejä ovat kiinnostus, empatia, kunnioitus ja herkkyys. On tärkeää kohdata ryhmäläiset aidosti ja työskennellä ryhmän kanssa yhdessä. Ohjaajan täytyy uskaltautua pois luennoitsijan roolista niin, että asioita voidaan ihmetellä yhdessä ääneen. Ohjaajan tulee havainnoida ryhmäläisten tunnetiloja myös kehollisesta viestinnästä. Usein keho kertoo aidompaa tarinaa kuin sanat.

Haasteena fysioterapiassa on itsestä huolehtimisen harjoitteleminen, sillä lopulta vastuu hyvinvoinnista on jokaisella itsellään. Kepeli-harjoitusten avulla on mahdollista vahvistaa positiivisia kehokokemuksia. Suomen kielen opiskelu voi tuntua haastavalta, jos kehossa on kipuja. Toiminnalliset Kepeli-menetelmät ovat loistava mahdollisuus yhdistää kehollista toimintaa kielen oppimiseen, istuminen ei tee hyvää kenellekään!

Tekstiä varten on haastateltu maahanmuuttajien kotoutustiimissä työskentelevää fysioterapeuttia.

Hanna Rantavuori, Kepeli-aktiivi ja fysioterapian opettaja, Metropolia AMK