Arviointi

 

Kyky arvioida omaa oppimista ja osaamista ovat suomalaisessa yhteiskunnassa hyödyllisiä taitoja. Kepeli-hanke kehitti käytäntöjä, joiden avulla voidaan tehdä näkyväksi maahanmuuttajaryhmässä tapahtunutta oppimista. Täällä voit tutustua

  • arviointiin liittyviin harjoitteisiin
  • näkemyksiin kehollisten ja pelillisten menetelmien käytöstä kotouttamistyössä Elina Ekholmin laatimassa arviointiraportissa
  • visuaalisuutta hyödyntävän menetelmän toimivuuteen kerättäessä maahanmuuttajilta palautetta Kepeli-harjoitteiden vaikuttavuudesta Liivia Pallaksen opinnäytetyössä.

 

Lisäksi jos haluat antaa palautetta Kepeli-harjoitteiden käyttämisestä maahanmuuttajaryhmissä, voit tehdä sen sähköisellä palautelomakkeella.