Arviointi

Kepeli-harjoitteet

Kepeli-hankkeen koulutuksiin osallistuvien odotetaan testaavan koulutuksissa esiteltyjä harjoitteita maahanmuuttajien ryhmissä. Näistä kokemuksista pyydetään käytännönläheistä palautetta sähköisellä lomakkeella.

Sähköinen palautelomake

 


Oppimisen arviointi

Kyky arvioida omaa oppimista ja osaamista ovat suomalaisessa yhteiskunnassa hyödyllisiä taitoja. Kepeli-hanke kehittää käytäntöjä, joiden avulla voidaan tehdä näkyväksi maahanmuuttajaryhmässä tapahtunutta oppimista. Oppiminen suhteutetaan oppimistavoitteisiin, jotka kuvataan arviointikehikossa. Arviointikehikko löytyy valmistuessaan tältä sivulta.

Käytännössä oppimisen arvioinnissa hyödynnetään visuaalisia ja toiminnallisia harjoitteita, jotka kuvataan niiden valmistuttua Materiaali-otsikon alla. Niiden tavoitteena on tukea itsearvioinnin tekemistä ryhmässä vähäiselläkin suomen kielitaidolla. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin visuaalisuutta hyödyntävän menetelmän toimivuutta kerättäessä maahanmuuttajilta palautetta Kepeli-harjoitteiden vaikuttavuudesta.

 


Tutustu arviointiin liittyviin harjoitteisiin