Kepeli – Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä

Kepeli – Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä -hankkeessa (2016-18) kootaan olemassa olevia ja kehitetään uusia kotoutumista edistäviä harjoitteita. Kepelin harjoitteet kohdennetaan ensisijaisesti maahanmuuttajaryhmille, joissa suomen kielitaito ei ole vielä vahva ja monet ovat kotoutumispolkunsa alkuvaiheessa.

Harjoitteissa hyödynnetään erityisesti kehollisia ja pelillisiä lähestymistapoja innostavasti ja vaikuttavasti. Harjoitteiden tavoitteena on mm. vahvistaa suomen kielitaitoa, yhteiskuntatietoutta, elämänhallintaa, ryhmätyötaitoja ja itsetuntemusta. Hankkeen yhteydessä kehitetään myös materiaalia tukemaan oppimisen itsearviointia, joka pohjautuu arviointikehikossa määriteltyihin osaamistavoitteisiin. Menetelmistä laaditaan maahanmuuttajaryhmiä ohjaaville ammattilaisille materiaalipaketteja, menetelmäohjeita ja videotutoriaaleja.

Kuvaus jatkuu diaesityksen jälkeen

 

Hankkeen aikana järjestettävissä viranomaisten ja maahanmuuttajajärjestöjen keskinäisissä yhteistyöfoorumeissa vahvistetaan eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä liittyen maahanmuuttajien kotoutumisen alkuvaiheeseen. Yhdeksi kehittämiskohteeksi on valittu vastikään kuntiin muuttaneille maahanmuuttajille järjestettävät alkuinfot. Paikallisten ja alueellisten koulutusten yhteydessä vahvistetaan maahanmuuttajaryhmiä ohjaavien ammattilaisten osaamista toiminnallisten ryhmäharjoitteiden käyttämisessä. Erityisesti koulutuksia kohdennetaan maahanmuuttajajärjestöille.

Osa kehitettävistä Kepeli-harjoitteista soveltuu myös kohtaamistilanteisiin kantaväestöön kuuluvien ryhmien kanssa. Harjoitteiden käytön ympärille rakentuvaa kohtauttamismallia kehitetään maahanmuuttajien kieltenopiskeluryhmien ja ammattikorkeakoulujen opiskelijaryhmien kesken. Kohtaamistilanteissa molempien osapuolten odotetaan oppivan itselleen hyödyllisiä asioita.

Kepeli-hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sen hankekumppaneita ovat African Care, Pro-tukipiste ja Urheiluopisto Kisakeskus. Muihin yhteistyötahoihin kuuluvat esimerkiksi Vammaisfoorumi ry/Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, Lyömätön Linja Espoossa ry/ Miehen linja, Kalliolan Setlementti/ Pasilan asukastalo, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Axxell Utbildning Ab, Suomen Pakolaisapu ry ja Moniheli ry. Hanketta rahoittaa Amif.

Anita Ahlstrand: Kepeli-hankkeen ja kehollisten harjoitteiden esittely Arkitoiminta ja luovat menetelmät pakolaisten mielen hyvinvoinnin tukena -seminaarissa

In English


Yhteystietoja/ Metropolia Ammattikorkeakoulu:


Projektipäällikkö
Mai Salmenkangas, puh. 040-3346927

Projektityöntekijä (viestintä)
Anu Ipatti, puh. 040-7035567

Projektityöntekijä (psykomotoriikka)
Anita Ahlstrand, puh. 040-6418140

Projektityöntekijä (suomen kielen opetus)
Eveliina Korpela, puh. 040-6418336

Projektityöntekijä (toiminnallinen kielen opetus)
Jouni Piekkari, piekjou(at)gmail.com

Projektityöntekijä (psykodraama)
Päivi Rahmel, puh. 040-3340615

Projektityöntekijä (liikunta ja suomen kieli)
Eva Rönkkö

Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@metropolia.fi