Arviointi

Ohjeita harjoitteiden ohjaamiseen

Ohjeita harjoitteiden ohjaamiseen

Väitearviointi käännösohjelmilla: Ammatti ja työ

Työ-käsitteen pohtiminen. Omaan työhön liittyvän kokemuksen ja oppimishistorian hahmottaminen. ...

  • 3

H-hetken muistaminen keholla

Harjoitteen avulla osallistujat voivat palauttaa kehollisesti mieleen heille tärkeitä oppimisen he...

  • 15

Arviointi kuvalla

Harjoitteen avulla voidaan tehdä keskustellen ja vertauskuvia käyttäen itsearviointia oppimisesta...

  • 2

Käsimittari

Osallistujat näyttävät kädellään arvioinnin joko käsitellyn sisällön, opetusmenetelmän toi...

  • 20

Me laivassa

Vertauskuvallinen piirtämiseen pohjautuva työtapa, jonka avulla voidaan arvioida omaa ryhmää, se...

  • 5

Kokemusrasia

Kokemusrasia on eräänlainen portfolio. Se on keino arvioida pidempää oppimisprosessia. Rasiaan k...

  • 5

Kehollinen kehäarviointi

Seisoen, kävellen ja katsekontaktissa piirissä tehtävä työskentelyn ja oppimisen prosentuaaline...

Ryhmäharjoitteita kotoutumiseen ja kohtaamiseen

Harjoitteita tutustumiseen ja ryhmäytymiseen

Harjoite

Ryhmäytyminen

Harjoitteita moninaisuuden ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn.

Harjoite

Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoitteita identiteetistä, itsetuntemuksesta ja omista vahvuuksista.

Harjoite

Itsetuntemus

Harjoitteita kotoutumisen ja oppimisen arviointiin.

Harjoite

Arviointi

Harjoitteita, joissa opitaan tarpeellista sanastoa ja hyödyllisiä fraaseja.

Harjoite

Suomen kieli

Esimerkkejä yksittäisiä harjoitteita sisältävistä kokonaisuuksista.

Harjoite

Harjoitepaketteja