Kulttuurit ja yhteiskunta

  • 15

Ongelmakuvat ja ratkaisut kehoilla

Harjoite auttaa ryhmää konkretisoimaan abstrakteja teemoja konkreettisiksi tilannekuviksi. Ne voiv...

  • 10

Lähiympäristön kartta

Lähialueen kartan piirtäminen ulkomuistista yhdessä. Paikkojen ja niihin liittyvän sanaston liit...

Lauluja kuvakäännöksin

Osallistujat opettavat toisilleen eri kielillä heille merkityksellisiä lauluja eri teemoista. Laul...

Teemalaulujen kerho (useita oppitunteja)

Ryhmäkoko ja tila: tila, johon ryhmä mahtuu piiriin. Tarvikkeet: Fläppitaulu ja paperia; nauhuri...

Ryhmäharjoitteita kotoutumiseen ja kohtaamiseen

Harjoitteita tutustumiseen ja ryhmäytymiseen

Harjoite

Ryhmäytyminen

Harjoitteita moninaisuuden ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn.

Harjoite

Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoitteita identiteetistä, itsetuntemuksesta ja omista vahvuuksista.

Harjoite

Itsetuntemus

Harjoitteita kotoutumisen ja oppimisen arviointiin.

Harjoite

Arviointi

Harjoitteita, joissa opitaan tarpeellista sanastoa ja hyödyllisiä fraaseja.

Harjoite

Suomen kieli

Esimerkkejä yksittäisiä harjoitteita sisältävistä kokonaisuuksista.

Harjoite

Harjoitepaketteja