Ryhmäytyminen

  • 5

Paikka ja maisema kehokuvina

Maisema tai paikka tuotetaan tilaan omilla kehoilla. Osallistujat asettuvat tilaan esineiksi, ihmisi...

  • 10

Papuäänestys teemakuvista

Tämän vähän tai paljon puhumista mahdollistavan visuaalisen ja liikkuvan harjoitteen avulla ohja...

  • 10

Kosketa…

Nopea ja kevyesti liikunnallinen lämmittelyharjoitus, jossa nimetään ympäristössä olevia väre...

  • 5

Palapeli-sanakuvat

Harjoitteessa etsitään palapelin pala kädessä liikkuen ryhmä, jolla on palapeliksi leikatun kuv...

  • 7

Emo ja poikaset

Pareittain tehtävä hauska ja hieman jännittävä luottamusharjoitus, jonka toinen tekee silmät s...

  • 30

Hae esine

Osallistujat esittelevät itsensä jonkin esineen avulla. Ryhmäkoko ja tila: 4− Kanavat: liik...

  • 20

Nimi ja lapsuuden toiveammatti

Esittämiseen perustuva harjoite, jonka avulla opitaan osallistujien nimet. Samalla saadaan tietä...

  • 5

Peukunnappaus

Hauska keskittymistä lisäävä lämmittelyleikki, joka tuottaa naurua ja, jossa opitaan yksinkerta...

Ryhmäharjoitteita kotoutumiseen ja kohtaamiseen

Harjoitteita tutustumiseen ja ryhmäytymiseen

Harjoite

Ryhmäytyminen

Harjoitteita moninaisuuden ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn.

Harjoite

Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoitteita identiteetistä, itsetuntemuksesta ja omista vahvuuksista.

Harjoite

Itsetuntemus

Harjoitteita kotoutumisen ja oppimisen arviointiin.

Harjoite

Arviointi

Harjoitteita, joissa opitaan tarpeellista sanastoa ja hyödyllisiä fraaseja.

Harjoite

Suomen kieli

Esimerkkejä yksittäisiä harjoitteita sisältävistä kokonaisuuksista.

Harjoite

Harjoitepaketteja