Suomen kieli

 • 10

Laita kädet tuolille

Hauska ja helppo harjoite, jossa opetellaan liikkuen käskymuotoja ja paikkaa ilmaisevia sanoja. ...

 • 5

Muistellaan kehonosia

Hauska toiminnallinen parin kanssa tehtävä harjoite, jossa opiskellaan kehonosien nimeämistä li...

 • 10

Arkiaskareita huiveilla

Toiminnallinen harjoite, jossa opetellaan liikkumisen avulla arkeen liittyviä sanoja ja ilmaisuja. ...

 • 30

Kuvista sanoja

Hauska ja toiminnallinen harjoite, jossa yhdistetään liikkumista kielen oppimiseen. Ryhmäkok...

 • 10

Säätiedotus

Rauhoittava pariharjoitus, jossa harjoitellaan säähän, Suomen maantietoon, vuodenaikoihin ja ilma...

 • 30

Runoja liikkuen

Hauska harjoite, jossa opiskellaan kieltä kehittämällä pienryhmissä lauseisiin (tai runoihin) e...

 • 15

Dominoviesti

Helppo ja toiminnallinen tiimipeli, jossa dominokorteista tehdään yhteinen jana. Ryhmäkoko j...

 • 15

Rytmipiiri

Hauska, yhteistoiminnallinen ja koordinaatiota haastava harjoite. Ryhmäkoko ja tila: 8 - 100, ...

 • 15

Partitiiviverbejä näytellen ja arvuutellen

Toiminnallinen harjoitus, jossa opiskellaan partitiiviverbejä näytellen. Samalla opitaan tuntemaan...

 • 15

Mitä sulle kuuluu

Toiminnallinen ja hauska harjoite sanojen ja lyhyiden lauseiden opetteluun yhdessä. Ryhmäkoko...

 • 45

Toisto-menetelmä

Toisto on dosentti Maria Ahlholmin opiskelijoidensa kanssa kehittämä kielenopetusmenetelmä vapaae...

Ryhmäharjoitteita kotoutumiseen ja kohtaamiseen

Harjoitteita tutustumiseen ja ryhmäytymiseen

Harjoite

Ryhmäytyminen

Harjoitteita moninaisuuden ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn.

Harjoite

Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoitteita identiteetistä, itsetuntemuksesta ja omista vahvuuksista.

Harjoite

Itsetuntemus

Harjoitteita kotoutumisen ja oppimisen arviointiin.

Harjoite

Arviointi

Harjoitteita, joissa opitaan tarpeellista sanastoa ja hyödyllisiä fraaseja.

Harjoite

Suomen kieli

Esimerkkejä yksittäisiä harjoitteita sisältävistä kokonaisuuksista.

Harjoite

Harjoitepaketteja