Paikka ja maisema kehokuvina

Julkaistu: 15.02.17 · Kategoria: Ryhmäytyminen

Maisema tai paikka tuotetaan tilaan omilla kehoilla. Osallistujat asettuvat tilaan esineiksi, ihmisiksi ja paikoiksi. Samalla sanotaan nämä asiat. Fyysinen asento ja usein hauskat mielleyhtymät helpottavat sanojen mieleenpainumista samalla, kun ryhmä opettelee ottamaan riskejä hassuttelemalla.

Ryhmäkoko ja tila: Esittämiseen riittävä tyhjä tila
Tarvikkeet:
Kanavat: Liikkuminen, esittäminen, puhe, katsominen

Tavoitteet:

  • Sisältö: Käsiteltävä aihe tai oppimissisältö voidaan linkittää tähän harjoitteeseen.
  • Kieli: Fyysinen ilmaisu; symbolit; sanan ja suullisen ilmaisun linkittäminen toimintaan; aiheeseen liittyvän sanaston oppiminen
  • Ryhmä: Toisten kuuntelu; oma vuoro; yhteinen kevyt riskinotto; nauru

Ohjeet:

1. Päätetään yhdessä jokin paikka tai maisema, esim. meren ranta.
2. Pyydä osallistujia asettumaan seisomaan riviin “katsomoksi” valitun ”näyttämötilan” eteen: ”Katsojat ovat täällä ja esitys on täällä (näytä selkeästi)”
3. Havainnollista tehtävä esimerkillä (ks. ohje alla)
4. Yksi kerrallaan osallistujat tulevat kuvaan meren rannalla oleviksi asioiksi, jotka he tekevät kehollaan: “Minä olen simpukka rannalla”, “Minä olen rantapallo”, “Minä olen auringonottaja”. Jos osallistuja ei tiedä ajattelemaansa sanaa, hän voi näyttää sen ja muut voivat yrittää arvata mikä hän on.
5. Uudet sanat listataan taululle ja kerrataan.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Harjoitusta ennen on hyvä pyytää koko ryhmää nousemaan ylös sen sijaan, että harjoite tehtäisiin pulpettien takaa. Tämä vähentää jännitystä ja tarjoaa muistia ja aktivaatiota virkistävän siirtymän tilassa.
  • Harjoituksen voi tehdä myös pareittain niin, että pari saa hetken aikaa suunnitella äidinkielellään keskustellen.
  • Ohjaajalta voi kysyä sanoja ennen kuvien esittämistä.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Samalla tavalla voidaan oppia kehollisesti sanastoa mihin tahansa oppilaille merkitykselliseen paikkaan, esim. terveyskeskus, ruokakauppa, koulu, päiväkoti, koti. Osallistujille voidaan myös jakaa laput, joissa on piirros ja sana paikkaan liittyvistä asioista.
  • Harjoitusta voidaan käyttää myös draamatarinoiden sisällä luomassa eläytymistä tarinan maailmaan.
  • Harjoite toimii myös hyvänä lämmityksenä kirjoitusharjoitukselle tai aiheeseen liittyvälle keskustelulle.