Arvaa ammatti

Julkaistu: 24.02.17 · Kategoria: Ryhmäytyminen

Näytellään sokkona valituissa kuvakorteissa olevia ammatteja. Kerrataan aiheisiin liittyvää sanastoa ja muodostetaan lauseita.

Ryhmäkoko ja tila: Tila, jossa osallistujat mahtuvat piiriin seisomaan.
Kanavat: Esittäminen, puhuminen, katsominen, kuuntelu, lukeminen
Tarvikkeet: Mieltymysmittarin ammattikortit; sakset korttien leikkaamista varten; (laminointilaite)

Tavoitteet:

 • Sisältö: Ammatit
 • Kieli: Sisältöön liittyvä sanasto; sanaton ilmaisu; synonyymit; ammatteihin ja harrastuksiin liittyvät verbit
 • Ryhmä: Esiintymistaito ryhmän edessä (yksin tai pareittain); ryhmän tutustuminen; vertaistuki

Ohjeet:

1.  Kerro, että nyt opettelemme erilaisia ammatteja.
2. Levitä ammattikortit ryhmän avustuksella lattialle kuvapuoli alaspäin. Laske levitettäväksi niin monta korttia kuin ryhmässä on osallistujia.
3. Osallistujat ottavat lattialta sattumanvaraisesti yhden kortin. Osallistujat näyttelevät kortin esittämän asian sanattomasti. Muut yrittävät arvata.
4. Sanat kerrataan esim. taululle ja muodostetaan lauseita, joissa sana esiintyy.
5. Jatka haluttaessa toinen ja kolmas kierros uusilla korteilla.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Ujommissa ryhmissä esittäminen voidaan tehdä myös pareittain.
 • Kertaa sanoja moneen otteeseen; kaiuta
 • Esityksien jälkeen kannusta ryhmää antamaan kannustavat aplodit

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Uudet Mieltymysmittari-kortit: Kamu-korttisarjasta puuttuu paljon ammatteja, harrastuksia ja taitoja. Osallistujat voivat esim. pareittain tai suurryhmässä miettiä, mitä kortteja sarjasta puuttuu. Sanat selvitetään ja niistä piirretään uusia kortteja kortin kokoisille lapuille. Uusia kortteja käytetään samaan tapaan kuin alkuperäisiä ja ne voidaan liittää pakkaan. Kortit voidaan värittää ja ne voidaan haluttaessa laminoida jatkokäyttöä varten.
 • Kaksi unelma-ammattia: ”Mitä haluaisit tehdä työksesi, jos mikään ei estäisi? Miksi? Mitä työtä tulet todennäköisesti tekemään tulevaisuudessa? Miksi?” Tulevaisuuden ammattikuvat voidaan näytellä ja arvata samaan tapaan kuin korteilla tehtävässä harjoitteessa.
 • Harjoite toimii hyvänä lämmittelynä esim. työ- ja opiskelusuunnitelmien tekemiseen.
 • Mieltymysmittari-korteissa on kolme kategoriaa: ammatit, harrastukset ja taidot. Voit käyttää samaan tapaan myös muita kategorioita.

Liikunnallinen versio:

 • Uusi kortti haetaan esimerkiksi yhdellä jalalla hyppien/juosten/eläinliikkeellä
 • Arvaukset voidaan suorittaa niin, että arvaajan tulee liikkua tasapainorataa pitkin tuomaan arvaus esittäjälle tai ohjaajalle. Jos arvaus ei osu oikeaan, hän palaa takaisin ja voi tuoda seuraavan arvauksensa uudelleen rataa pitkin. Useampi voi liikkua rataa pitkin samaa aikaa. Varmistetaan vain, että rata on tarpeeksi suuri useammalle arvaajalle.