Arviointi kuvalla

Julkaistu: 22.02.17 · Kategoria: Arviointi

Harjoitteen avulla voidaan tehdä keskustellen ja vertauskuvia käyttäen itsearviointia oppimisesta, kotoutumisesta tai esimerkiksi omasta olotilasta. Apuna voi käyttää mitä tahansa kiinnostavia kuvia tai valmiita kuva–sana-kortteja.

Ryhmäkoko ja tila:
Kanavat: Puhuminen, kuva, katsominen, kuuntelu
Tarvikkeet: Erilaisia kuvia (esim. lehdistä; kortteja) tai valmiita korttimateriaaleja. Esim. Papunet – kuvapankki

Tavoitteet:

  • Sisältö: Oppimistavoitteet ja niiden toteutuminen
  • Kieli: Kertominen itsestä; kieli ja vertauskuvat
  • Ryhmä: Erilaisuus; erilaiset tavat oppia; jakaminen

Ohjeet:

1. Lattialle levitetään suuri määrä lehdistä leikattuja kuvia.
2. Pyydä osallistujia kiertelemään katsomassa kuvia.
3. Anna valintatehtävä: “Valitse kuva, joka kertoo siitä, mitä olet tänään (tai kokoontumisjaksojen aikana) oppinut, oivaltanut tai jäänyt pohtimaan”.
4. Muodosta 4 hengen ryhmät ryhmädynamiikan tai ajankäytön kannalta sopivimmalla tavalla. (Käytettävissä olevan ajan mukaan ryhmät voivat olla suurempia tai pienempiäkin.)
5. Pyydä osallistujia kertomaan yksi kerrallaan oppimiskokemuksestaan. Keskustelu voi tapahtua myös kotikielisissä ryhmissä ennen purkua suomen kielellä.
6. Kokemukset jaetaan kuvan avulla yksi kerrallaan pienryhmissä.
7. Mahdollisuuksien mukaan palautteen ydinkohdat kirjataan talteen.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Kuvien käyttö voi olla joskus kulttuurisesti haastavaa. Vältä kuvia, joissa näkyy paljasta ihoa. Voit testata kuvia ryhmällä, tai pyytää ryhmäläisiä itse leikkaamaan kuvia lehdistä, joita käytetään harjoitteessa.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Harjoite voi pohjustaa seuraavien kertojen oppimistavoitteiden suunnittelua.
  • Harjoitetta voi jatkaa yksityiskohtaisemmalla oppimisen arvioinnilla tai kirjoitustehtävillä, harjoite sopii hyvin lämmittäväksi tehtäväksi ennen tarkempaa analyysiä.
  • Kuvia voi käyttää myös muihin kysymyksiin esim.: Miltä sinusta nyt tuntuu? Mistä unelmoit? Mitä toivot ryhmältä? Jne.