Atomit ja molekyylit: ryhmät numeroin

Julkaistu: 27.02.17 · Kategoria: Ryhmäytyminen

Tällä harjoituksella voi jakautua nopeasti pienryhmiin, mutta sitä voi käyttää myös numeroiden ja osallistujien nimien opetteluun.

Ryhmäkoko ja tila: Yli neljä; hieman tyhjää lattiatilaa
Kanavat: Liikkuminen, kuuntelu
Tarvikkeet:

Tavoitteet:

  • Sisältö: Pienryhmien muodostaminen
  • Kieli: Numeroiden opettelu; itsensä esittely; numeroista myös puhekieliset versiot: yks, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, seittemän, kaheksan, yheksän, kymmenen /yykaakooneeviikuuseikasiysikymppi) -> voi myös muistutella siitä suomen kielen kummallisuudesta, että lukusanan jälkeen tulee aina yksikön partitiivi, siis viisi kättä, kuusi jalkaa, neljä päätä.
  • Ryhmä: Energisointi; paikan vaihtaminen; sattumanvaraisten uusien pienryhmien muodostaminen; tuntemattomien tutustuttaminen toisiinsa; klikkien ehkäisy

Ohjeet:

1. Pyydä osallistujat seisomaan tyhjään tilaan. Selosta harjoite. Tämä harjoitus on myös hyvä demonstroida ennen aloittamista.
2. Osallistujat alkavat liikkua ohjaajan käskystä  tilassa sikin sokin (atomeina vapaassa tilassa suristen).
3. Kun ohjaaja huutaa jonkin numeron (2 – ryhmän osallistujien lukumäärä), osallistujat yrittävät nopeasti muodostaa ryhmiä (molekyylin), joissa on numeron mukainen määrä osallistujia.
4. Välissä ryhmät hajoavat ohjaajan käskystä ja ja ryhdytään kävelemään uudelleen, kunnes huudetaan uusi numero. Ryhmiä muodostetaan eri numeroilla, kunnes päädytään ohjaajan haluaman kokoisiin pienryhmiin.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Ryhmissä, joissa sukupuolien välinen kosketus on sensitiivinen asia, voidaan jakaa miehet ja naiset omaksi ryhmäkseen. Ryhmien muodostaminen ei kuitenkaan välttämättä vaadi kosketusta, joten tämä ei ole yleensä ongelma.
  • Molekyyleistä jää useimmiten joitakin yli, jos luku ei mene tasan. Liitä nämä nopeasti olemassa oleviin ryhmiin, jos tavoitteena on muodostaa pienryhmiä jatkotehtäviä varten
  • Liikkua voidaan myös ilman surinaa. Surinaan liittyvä ”hölmöily” kuitenkin usein madaltaa jännitystä ja yleensäkin kynnystä tehdä erilaisia asioita. Osallistujat voivat olla myös esim. autoja, joista muodostuu busseja tai joitakin käsiteltävään teemaan liittyviä (ruuvit/työkalupakit jne.)

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Haluttaessa molekyyleissä voi opetella myös osallistujien nimet. Kun harjoitus toistetaan riittävän monta kertaa, nimet kertautuvat eri yhdistelmissä.
  • Toimintaan voi lisätä myös nimen ja verbin preesensissä: “Mitä minusta on mukava tehdä?” Esim. Keijo hiihtää; Liisa lukee jne.

Liikunnallinen versio:

  • Voidaan tehdä musiikkiin ja aina liikkua tietyllä tavalla musiikkiin sovittaen (nopeasti, hitaasti, viekkaasti, määrätietoisesti, ujosti) ja näin opetella erilaisia liikkumistapoja ja tunnetiloja. Tämä liikkumistapa toistetaan ääneen numeroryhmässä ja kerrataan, milloin on viimeksi liikkunut kyseisellä tavalla tai mikä liikkuu kyseisellä tavalla ja missä.