Erilaiset vanhemmat

Julkaistu: 03.05.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoite, jossa keskustellaan äidin ja isän rooleista eri kulttuureissa ja opitaan tunnistamaan omia asenteita.

Ryhmäkoko ja tila: 3–15 osallistujaa.
Tarvikkeet: Jokin esine (esimerkiksi pallo tai hernepussi), jota kierrätetään piirissä.
Kanavat: Kuunteleminen, puhuminen, toisto

Tavoitteet:

  • Sisältö: Tehdä sukupuolirooleihin ja vanhemmuuteen liittyviä ristiriitaisia odotuksia näkyväksi. Kannustaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.
  • Kieli: Opitaan uusia sanoja ja harjoitellaan rakennetta, jonka avulla kerrotaan omista (tai toisten) mielipiteistä: minun mielestäni / minun isoäitini mielestä… Lisäksi harjoitellaan rakennetta, jolla ilmaistaan, mitä jonkun täytyy tai pitää tehdä: hyvän isän täytyy… äidin olisi hyvä… isän pitää…
    Valitse harjoitteessa pari kielellistä rakennetta, joita toistetaan harjoituksen aikana monta kertaa.
  • Ryhmä: energisointi, omien näkemysten jakaminen, yhteisien näkemyksien löytäminen

Ohjeet:

1. Asettukaa piiriin istuen. ”Tulkaa piiriin!”
2. Anna ohjeet: ”Nyt keskustelemme siitä, millainen on hyvä äiti tai isä. Ympärillämme on erilaisia ajatuksia siitä, millainen on hyvä isä tai hyvä äiti. Mitä hyvä isä tekee? Mitä hyvä äiti tekee? Kotimaassa ajatukset saattavat olla erilaisia kuin täällä Suomessa. Vanhempien ihmisten ajatukset voivat olla erilaisia kuin nuorempien. Keskustellaan ensiksi omien isovanhempiemme ajatuksista. Mitä isoäitisi/mummosi ajattelee? Millainen on mummosi mielestä hyvä äiti? Mitä hyvä äiti tekee? Jos et halua puhua isoäidistäsi, voit myös kertoa, mitä joku isoäitisi ikäinen voisi ajatella. Sinulla ei tarvitse olla omia lapsia, voit silti keskustella, millainen on hyvä isä ja äiti.”
3. Ota esille esine, jonka olet valinnut harjoitusta varten. Kerro: ”Sillä henkilöllä, jolla on tämä esine kädessään, on puheenvuoro. Me muut olemme hiljaa, kun jollakulla on puheenvuoro. Haluan kuulla, mitä teidän isoäitinne ajattelevat, millainen on hyvä äiti. Minun isoäitini mielestä äidin pitää antaa selvät säännöt lapsille. [Voit keksiä myös oman lauseen.] Toistetaan lause yhdessä: ”Minun isoäitini mielestä äidin pitää antaa selvät säännöt lapsille”. Nouse seisomaan, jos sinun isoäitisi olisi samaa mieltä.”
4. Anna pallo seuraavalle henkilölle piirissä. Ohjaaja sanoo: ”Mitä sinun isoäitisi ajattelee? Aloita lause minun isoäitini mielestä äidin pitää…” Auta lauseen muodostamisessa tarvittaessa. Lauseesta kannattaa muodostaa melko lyhyt. Toistakaa lause yhdessä ryhmässä. Pyydä niitä henkilöitä seisomaan, joiden isoäiti olisi samaa mieltä. Pallo annetaan seuraavalle jne.
5. Kun kierros on saatu käytyä, aloittakaa uusi kierros. Ohjaaja sanoo: ”Mitä sinun isoäitisi ajattelee? Mitä isän pitää tehdä? Minun isoäitini mielestä isän pitää elättää perhe.” Toistakaa lause yhdessä. Ohjaaja jatkaa: ”Kenen isoäiti on samaa mieltä? Nouse seisomaan, jos sinun isoäitisi on samaa mieltä.” Jatkakaa kierrosta. Auta lauseiden muodostamisessa.
6. Kun kierros on saatu käytyä, aloittakaa uusi kierros. Ohjaaja sanoo: ”Entä mitä sinun mielestä äidin pitää tehdä? Jos kierroksella ei tullut äidin jaksamiseen/osaamiseen/koulutukseen liittyviä asioita esiin, voitte käydä uuden kierroksen. Ohjaaja sanoo: Joskus äidillä on paljon velvollisuuksia ja hänellä ei ole paljon aikaa itselleen tai omalle hyvinvoinnilleen. Minun mielestäni äidin pitää harrastaa kivoja asioita.” Toistakaa lause yhdessä. Ohjaaja jatkaa: ”Kuka on samaa mieltä? Nouse seisomaan, jos olet samaa mieltä.” Jatkakaa kierrosta.
8. Lopuksi käykää vielä yksi kierros. Ohjaaja sanoo: ”Entä mitä sinun mielestä isän pitää tehdä? Minun mielestäni isän pitää olla lasten kanssa. Toistakaa lause yhdessä. Ohjaaja jatkaa: ”Kuka on samaa mieltä? Nouse seisomaan, jos olet samaa mieltä.” Jatkakaa kierrosta.

Vaihtoehtoinen tapa toteuttaa harjoitus:

Ohjeet:

Asettukaa tiiviiseen piiriin istuen tai seisaallaan. Jos osallistujat istuvat, tulee penkkejä olla yksi vähemmän kuin osallistujia. Piirin keskelle valitaan yksi henkilö, joka sanoo lauseen edellä olevien ohjeiden mukaisesti esimerkiksi ”Minun isoäitini mielestä isän pitää elättää perhe.” Toistakaa lause yhdessä. Sen jälkeen ne, jotka ovat yhtä mieltä keskellä olevan henkilön kanssa vaihtavat piirissä paikkaa. Myös keskellä oleva henkilö yrittää löytää piiristä vapaan paikan. Se joka ei löydä piiristä vapaata paikkaa itselleen, menee piirin keskelle ja kertoo oman lauseensa.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Jos ryhmä on suuri, kierroksia voi olla vähemmän.
  • Jos ryhmän kielitaito on vaihteleva, kielelliset rakenteet on hyvä pitää koko ajan samanlaisina. Minun mielestäni äidin pitää…
  • Kepelin kuvakortit (harrastukset, taidot, ammatit) ja papunetin kuvat toimivat hyvänä apuna silloin, kun osallistujien sanasto on suppea, ja heidän on vaikea löytää sopivia suomenkielisiä ilmauksia.
  • Myös pantomiimia voi käyttää virkkeiden täydentämisessä niin, että se, mitä äidin täytyy tehdä esitetäänkin näytellen.