Erilaisia kohtaamisia

Julkaistu: 17.02.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Kaksi osallistujaa lähestyy toisiaan eri suunnista. Kummallakin on sovittu kohtaamiseen liittyvä henkilö, jonka kokemusta he ilmaisevat kehollisesti ja osin äänellä ja sanoin. Henkilöt kohtaavat toisensa ja muodostavat patsaan, joka syntyy aiheesta ja henkilöiden tunnetilasta.

Ryhmäkoko ja tila: 6–20; liikkumiseen sopiva tila
Tarvikkeet:
Kanavat: Liikkuminen; puhuminen

Tavoitteet:

  • Sisältö: Oppia erilaisia kohtaamisia ja tutkia, mitä niissä ihmisille tapahtuu ja minkälainen toisen kohtaaminen olisi toivottavaa.
  • Kieli: Sanaton viestintä; tervehdykset
  • Ryhmä: Mahdollistaa erilaisten kokemusten jakamista ryhmässä; kontaktit uusien ihmisten kanssa.

Ohjeet:

1. Pyydä ryhmäläisiä asettumaan tilan eri päätyihin niin, että jokaisella on pari.
2. Käske heitä lähestymään toisiaan jollakin tavalla liikkuen niin, että kumpikin reagoi liikkuessaan johonkin toisen liikkeisiin.
3. Kehota heitä löytämään jokin sopivalta tuntuva tapa pysähtyä, kun he tapaavat toisensa.
4. Tee samaa niin, että yksi pari kerrallaan tekee edellisen harjoitteen ja muut katsovat.
5. Muut voivat kertoa, mitä he näkivät kyseisessä kohtaamisessa.
6. Sen jälkeen pyydä neljää henkilö jäämään näyttämölle pareittain kasvot toisiinsa päin. Pyydä heitä jättämään sopiva liikkumistila välilleen.
7. Kysy muilta ryhmäläisiltä minkälaisia kohtaamisia heillä on ollut viime aikoina tai millaisia hyviä, merkittäviä, vaikeita kohtaamisia heillä on elämässään ollut.
8. Anna kuulemasi kohtaaminen (yksi aihe kerrallaan) näyttelijöille improvisoitavaksi aiemmin tehdyn harjoitteen mukaisesti.
9. Kun pari on tehnyt versionsa esillä olleesta aiheesta kiitä heitä ja kysy aiheen kertoneelta osuiko esityksessä jokin hänen kokemukseensa.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Etene selkeästi, vaihe vaiheelta.
  • Ole kiinnostunut, pidättäydy oikeista vastauksista.
  • Kannusta ilmaisuun, kehota kokeiluun, kiitä tehdystä.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Jos aihe ja toteutus eivät kohtaa, voit vain todeta tapahtuneen tai pyytää tekijöitä kokeilemaan uudelleen: ”Miten kohtaaminen kuvaisi paremmin sitä, mitä kertoja tarkoitti?”
  • Halutessasi voit myös tarkistaa, miten tuttu tilanne on muille ja mitä he ovat oppineet tilanteen kautta: ”Mikä auttaa kohtaamaan toisen? Mikä auttaa tutustumaan suomalaiseen?”