H-hetken muistaminen keholla

Julkaistu: 22.02.17 · Kategoria: Arviointi

Harjoitteen avulla osallistujat voivat palauttaa kehollisesti mieleen heille tärkeitä oppimisen hetkiä ja tilanteita prosessissa. Harjoite sopii hyvin syventävän arviointikeskustelun tai -harjoitteen käynnistykseksi. Työtapa sopii yksittäisten tuntien tai tapahtumien arviointiin tai pidempien oppimisprosessien arvioinnin käynnistämiseen.

Ryhmäkoko ja tila: Mikä tahansa ryhmäkoko ja tila (ks. huomioitavaa ohjauksessa)
Kanavat: Liikkuminen, puhuminen, kuuntelu, esittäminen, katsominen
Tarvikkeet:

Tavoitteet:

  • Sisältö: Opetussisällön muistelu, oman oppimisen ja oivaltamisen tunnistaminen; omat arvot ja niiden jakaminen.
  • Kieli: Koetun sanallistaminen; kehollinen ilmaisu
  • Ryhmä: Yksilöllisten kokemistapojen jakaminen ryhmässä; empatia; moniarvoisuus

Ohjeet:

1. Pyydä osallistujia nousemaan seisomaan ja sulkemaan silmänsä.
2. Ohjeista seuraavasti: “Mieti tämän oppitunnin (/työpajan/kurssin/tapahtuman) ajalta jokin hetki, jolloin koit/opit/oivalsit jotain sinulle tärkeää. Missä olit? Missä asennossa olit? Millainen tunne sinulla oli tuolla hetkellä?”
3. “Mene sitten tässä tilassa johonkin paikkaan ja tee kehollasi se hetki, johon pysähdyt”. Havainnollista tehtävää esim. seuraavasti: “Olin tässä ikkunan vieressä katsomassa suu hymyssä ja käsi kasvoilla, kuinka kaikki nauroivat, kun joku kertoi hassun vitsin lehmästä”.
4. Patsaat katsotaan yksi kerrallaan niin, että ohjaajana tulet patsaan luo ja kysyt: ”Missä tilanteessa olet? Miksi tämä oli sinulle tärkeä hetki?”.
5. Purku: ”Mitä samankaltaisia ja erilaisia kokemuksia meillä oli oppimisesta?”.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Käytettävissä olevasta ajasta, ryhmäkoosta ja ryhmän keskittymiskyvystä riippuen harjoite voidaan toteuttaa joko niin, että käyt ohjaajana kaikki osallistujat läpi yksi kerrallaan tai jakaminen voidaan tehdä lähimpien vierustoverien kanssa pienryhmissä yhtäaikaisesti.
  • Kielitaidottomassa ryhmässä varsinainen kokemuksen jakaminen voidaan tehdä kotikielisissä pienryhmissä ilman käännöstä, jos harjoitteen ohjaus voidaan toteuttaa kääntämällä.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Tämä on hyvä muistia aktivoiva lämmittävä harjoite ennen vaativampia ja analyyttisempia arviointitehtäviä.
  • Harjoitteesta voidaan edetä myös “toiveiden täyttymyksen patsaisiin”: ”Mitä toivot, että oppisit ensi kerralla?”