Harrastuspiiri

Julkaistu: 05.03.17 · Kategoria: Ryhmäytyminen

Harjoite, jossa vaihdetaan piirissä paikkaa, jos tykkää samasta harrastuksesta/asiasta kuin pelin ohjaaja.

Ryhmäkoko ja tila: 5 – 40 henkeä ja vapaa lattiatila, luokkahuone tai avoin piha.
Kanavat: Puhuminen, kuunteleminen ja liikkuminen.
Tarvikkeet: Jos ryhmän kielitaito on hyvin heikko, voi käyttää harrastuksiin liittyviä kuvia tai kuvakortteja.

Tavoitteet

 • Sisältö:  Harrastuksiin liittyvään sanastoon tutustuminen, toisiin tutustuminen, ryhmäläisten harrastusten ja kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen.
 • Kieli: Harrastussanasto, kuten liikunta, musiikki, käsityöt… Leikissä voi myös opiskella erilaisia verbirakenteita, esim. esim.: tykätä + jostakin, harrastaa + jotakin, haluta + tehdä/mennä/juosta (verbin perusmuoto), olla kiinnostunut + jostakin jne. (Vaihda paikkaa, jos tykkäät musiikista/käsitöistä/juoksusta/elokuvista/kirjoista… tai Vaihda paikkaa, jos haluat matkustaa/syödä karkkia/jumpata/lukea/pelata…).
 • Ryhmä:  Kuunteleminen, puhuminen, saman harrastuksen tunnistaminen (samastuminen), yhteenkuuluvuuden tunne.

Ohjeet:

1. Pyydä ryhmää asettumaan piiriin, jää itse keskelle. ”Tulkaa piiriin tähän ympärille.”
2. Kerro ohje: ”Tässä leikissä vaihdetaan paikkaa. Keskellä oleva kertoo asian, josta tykkää itse: Vaihda paikkaa, jos tykkäät… PYÖRÄILYSTÄ. Jos tykkäät pyöräilystä, vaihda paikkaa nopeasti. Älä mene omalle paikalle takaisin. Yksi jää ilman paikkaa ja tulee keskelle.”
3. Ohjaaja nappaa vapautuvan paikan ja joku pelaajasta jää keskelle.
4. Uusi pelinohjaaja sanoo tai ilmaisee uuden harrastuksen/kiinnostuksen kohteen tms.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Varmista sanan/ harrastuksen ymmärtäminen sitä esittävällä liikkeellä.
 • Pyydä kaikkia toistamaan uudet sanat paikanvaihdon jälkeen.
 • Alussa ohjaaja voi olla pidempään keskellä pelinjohtajana ja tehdä havaintoja siitä, mitkä harrastukset/liikuntalajit ovat osallistujille tuttuja ja mitkä eivät ole.
 • Havainnoi, minkälainen on osallistujien kielitaito, kuka harrastaa paljon ja kuka vähän (aktiivisia paikan vaihtajia ja harvoin paikkoja vaihtavat).

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Paikkoja voi vaihtaa sen mukaan, mitä harrastuksia halutaan oppia tai mihin tutustua.
 • Leikin keskellä ja leikin jälkeen voi käydä keskusteluja harrastuksista, mistä tykätään tai mitkä harrastukset tuntuvat oudoilta.

Liikunnallinen versio:

 • Voidaan suurentaa välimatkaa tai piiriä, jolloin harjoitteeseen saadaan lisää liikettä.
 • Voidaan myös liikkua tietyllä tavalla, esim. eläinliikkeeillä, kyykyssä tai yhdellä jalalla hyppien (tällöin lyhyemmät välimatkat).
 • Piirissä paikallaan odottamisen sijaan voidaan odottaa uutta aihetta esimerkiksi yhdellä jalalla seisoen/kyykyssä/punnerrusasennossa. Tällöin houkutus vaihtaa paikkaa voi olla suurempi, kun paikallaan suoritettavassa liikkeessä pysyminen käy raskaaksi.
 • Aina kun sanotaan harrastus, kaikki vaihtavat paikkaa.