Innostu ammateista!

Julkaistu: 27.06.17 · Kategoria: Suomen kieli

Harjoitteessa tutkitaan kuvakorttien avulla sukupuolirooleja ja niiden vaikutusta työelämässä. Lisäksi opiskellaan neuvottelu- ja perustelutaitoja.

 • Ryhmäkoko ja tila:  3 – 50, avointa tilaa tai piha
 • Kanavat: puhuminen, toiminta
 • Tarvikkeet: Ammattikuvat (PDF)
  Ammattisanoja voi tulostaa paperille tai ne voi esimerkiksi heijastaa videotykin avulla kaikkien nähtäväksi. Ensimmäisellä sivulla on ammatteja, joissa on tilastojen mukaan Suomessa enemmän miehiä työntekijöinä ja toisella sivulla ammatteja, joissa on enemmän naisia työntekijöinä. Naisille ja miehille tyypilliset ammatit on kerätty mm. Tilastokeskuksen tilastoista. Liitteen kuvat ovat Papunetin kuvatyökalusta.

Tavoitteet:

 • Sisältö: Keskustelu sukupuolirooleista suomalaisessa työelämässä; sukupuoliroolien kyseenalaistaminen; tilastotiedon antaminen työelämän sukupuolirooleista; voimaantumisen tunne, kun voi eläytyä omalle sukupuolelleen epätyypilliseen työrooliin; innostaminen ja kannustaminen omien ammatillisten haaveiden miettimiseen; ylisukupolvisen oven avaaminen koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiin.
 • Kieli: Työelämään liittyvä sanasto (jakautuneet työmarkkinat, naisvaltainen ala, miesvaltainen ala), ammattisanat, tasa-arvoon liittyvä sanasto (vahvuudet, mahdollisuudet, hyvät puolet, huonot puolet), perusteluun ja mielipiteen ilmaisuun liittyvät fraasit ja pikkusanat:
  Minusta on hyvä, että… koska silloin…
  Minusta on tärkeää, että,… sillä…
  Mielestäni on huono juttu, jos… koska silloin…
  Olen sitä mieltä, että …
  Minä ajattelen, että…, koska…
 • Ryhmä: Ryhmätyötaidot, näyttelemään rohkaisu, perustelutaidot

Ohjeet:

1. Kerro alussa harjoitteen taustaa: ”Tänään keskustellaan ammateista ja siitä, että Suomessa naiset tekevät usein työtä eri ammateissa kuin miehet. Suomessa on enemmän jakautumista naisten ja miesten ammatteihin kuin monissa muissa maissa Euroopassa. Suomen työmarkkinoilla jakautuminen naisten ja miesten tehtäviin on EU-maiden kuudenneksi korkeinta. Suomessa noin 10 % työntekijöistä työskentelee ammateissa, joissa on suunnilleen saman verran naisia ja miehiä. Noin 90 % työskentelee naisvaltaisissa tai miesvaltaisissa ammateissa.”
2. Näytä harjoitteeseen kuuluvat ammattisanat (erillinen liite). Kuviin on kerätty ammatteja, joissa on enemmän joko miehiä tai naisia työntekijöinä. Käy sanat läpi ja varmista, että kaikki ymmärtävät ne.
3. Aloita keskustelu: ”Miksi joihinkin ammatteihin menee enemmän naisia ja joihinkin mie­hiä? Mitä hyviä ja huonoja asioita siihen liittyy?”
4. Voit kertoa seuraavia ajatuksia, jos niitä ei mainita keskustelussa: ”Huonoja asioita ovat esimerkiksi: ihminen ei voi aina valita vapaasti omaa ammattiaan, yksilöt eivät voi aina toteuttaa omia vahvuuksiaan, yhteiskunta kadottaa voimavaroja, naisilla on vähemmän mahdollisuuksia edetä uralla ja naiset ja miehet eivät kohtaa. Jos naiset ja miehet tekisivät enemmän samanlaisia töitä, naiset ja miehet saisivat samaa palkkaa. Nyt naisten palkka on pienempi kuin miesten. Tasa-arvo ei toteudu.”
5. Jaa osallistujat 2 – 3 hengen ryhmiin.
6. Jokainen ryhmäläinen valitsee listalta kiinnostavan ammatin, jossa ei ole paljon oman sukupuolen edustajia. Jos listalta ei löydy hyvää ammattia, voi myös keksiä jonkin toisen ammatin.
7. Pienessä ryhmässä osallistujat harjoittelevat, miten he näyttelevät jokaisen valitseman ammatin isolle ryhmälle. Näytelmissä ei saa käyttää sanoja. Näytelmä voi olla joko patsas tai liikkuva kuva.
8. Kun kaikki ryhmät ovat valmiita, jokainen ryhmä saa esittää muille valitsemansa ammatit.
9. Muut ryhmäläiset arvaavat, mistä ammateista on kyse.
10. Lopuksi pura tehtävä. Kysy: ”Miltä tuntui näytellä ammatteja, joissa ei ole yleensä naisia (tai miehiä)? Pitäisikö naisten ja miesten töille (= jakautuneille työmarkkinoille) tehdä jotain? Mitä voisi tehdä? Oletko nähnyt poliisin, joka on nainen? Oletteko nähneet, että tilanne muuttuu parempaan? Mikä antaa rohkeutta toteuttaa työhaaveita? Mikä hidastaa haaveiden toteutumista? Miten voitte itse vaikuttaa siihen, että työhaaveet toteutuvat? Miten tuette lapsianne? Miten lapset voisivat toteuttaa haaveensa?”

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Alun johdantokeskustelussa ja lopun purkukeskustelussa on tärkeää, että ohjaaja varmistaa, että kaikki ymmärtävät. Vaikeita sanoja voi näytellä, ja abstrakteja asioita voi kertoa konkreettisesti, EI “Suomessa työmarkkinat ovat jakautuneet” VAAN “Suomessa naiset tekevät usein eri töitä kuin miehet.”
 • Jos ryhmäläiset eivät halua esittää ammatteja isolle ryhmälle, voi ohjaaja myös kiertää pienryhmässä katsomassa esityksiä.
 • Ohjeita näyttelemiseen voi toistaa useaan kertaan harjoitteen aikana.

Liikunnallinen versio:

 • Viivajuoksu-tyylisenä: Kolme viivaa ja kolme ryhmän kanssa määriteltyä ammattia. Jokainen ammatti vastaa tiettyä viivaa.
 • Viivajuoksu-tyylisenä: Kolme viivaa ja kolme ryhmän kanssa määriteltyä ammattia. Jokainen ammatti vastaa tiettyä viivaa ja tiettyä lihaskuntoliikettä, joka tehdään aina viivalla. Voidaan vaihtaa muutaman kierroksen jälkeen ammatteja. Ammateissa voidaan valita tarkoituksen mukaisesti eri teemoin ammatit jokaiselle kierrokselle (naisvaltaiset ammatit, miesvaltaiset, sukupuolineutraalit) (Vrt. maa-meri-laiva).