Jatka tarinaa kuvasta

Julkaistu: 24.02.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Sosiaalista mielikuvitusta lisäävä draamallinen harjoite, joka nostaa esille erilaisia tulkintoja todellisuudesta, sukupuolirooleista ja elämäntavasta Suomessa.

Ryhmäkoko ja tila: Toimintaan sopiva tila
Kanavat: Esittäminen, kuva, katsominen, puhuminen ja kuuntelu, kirjoittaminen jne.
Tarvikkeet: Suomi-Guru -kortit. Tekstittömät kuvat toimivat tehtävässä parhaiten; piirtoheitin/kuvanheitin tai videotykki.

Tavoitteet:

  • Sisältö: Elämänmuoto Suomessa; sukupuoliroolit; erilaiset tulkinnat arvoista ja todellisuudesta
  • Kieli: Aiheeseen liittyvä sanasto; kehollinen ja suullinen ilmaisu; mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen (Minun mielestäni tässä kuvassa on X, koska…)
  • Ryhmä: ryhmätyö; erilaisten tulkintojen arvostaminen; erilaisuus ja diversiteetti

Ohjeet:

1. Jaa osallistujat neljän hengen ryhmiin esim. atomileikillä.
2. Levitä kuvakortit lattialle tai pöydälle kuvapuoli alaspäin.
3. Pyydä jotakuta ryhmästä valitsemaan yksi kortti sattumanvaraisesti. Voit jakaa kortit myös arpomalla. Näytä kuva piirtoheittimellä tai videotykillä.
4. Pyydä ryhmiä keskustelemaan kuvasta. ”Mitä siinä heidän mielestään tapahtuu? Keitä kuvan henkilöt ovat? Mitä sukupuolta he ovat? Miten he ovat tutustuneet tosiinsa? Mitä on tapahtunut juuri ennen? Onko kuvassa jokin ongelma? Mitä esineitä kuvissa on? Mitä ne mielestäsi ovat?”
5. Pyydä ryhmiä yksi kerrallaan kertomaan oma tulkintansa kuvasta muuttamatta tarinaa. Vertailkaa eroja tulkinnoissa.
6. Pyydä ryhmiä jatkamaan tarinaa: ”Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mihin tilanne päättyy?”
7. Pyydä ryhmää valmistelemaan tästä yksi pysähtynyt kehoilla tehty kuva, jossa kaikki pienryhmän jäsenet ovat mukana ihmisinä tai esineinä. Demonstroi miten se tehdään.
8. Kuvat katsotaan yksi kerrallaan. Kysy katsojana olevalta ryhmältä seuraavia kysymyksiä:
”Mitä näet kuvassa? Missä tämä tapahtuu? Keitä nämä ihmiset ovat? Miten he tuntevat toisensa? Millaisia tunteita heillä on? Onko kuvassa jokin ongelma? Mitä tässä on tapahtunut?” Salli tässä monenlaisia tulkintoja ja tee jatkokysymyksiä.
9. Kunkin kuvan voit vielä herättää napsautuksella eloon. ”Kun napsautan sormia, kuva saa liikkua ja hahmot puhua. Kun taas napsautan sormia, se pysähtyy”.
10. Katsotaan samalla tavoin kaikki kuvat.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Kuvat on laadittu niin, että ne ovat varsin impressionistisia. Niissä voi siis nähdä erilaisia asioita. Sukupuoliroolit ja etniset taustat on pyritty hämärtämään ja mahdollistamaan myös keskiverrosta poikkeavia perhe- ja sukupuolimalleja. Jokaisessa kuvassa on myös jokin ”mysteeriesine”, joka voi liittyä jotenkin tarinaan.
  • Pidättäydy ohjaajana kysymään kysymyksiä ja tee koko ajan jatkokysymyksiä: ”Miksi ajattelet niin? Mistä voit tietää? Mikä saa sinut uskomaan, että..? Onko muita ajatuksia? Mistä muusta voisi olla kyse?”
  • Kuvista kertominen ja omien tulkintojen esittäminen sanallisesti vaatii melko hyvää kielitaitoa. Jos ryhmä puhuu suomea heikommin, voi ennen harjoitusta kerätä hyviä ilmaisuja taululle helpottamaan omien ajatusten esille tuomista. Myös konditionaalin harjoittelu sopii tähän harjoitteeseen, jos ryhmäläiset puhuvat suomea jo melko hyvin. Esim. Minusta tässä kuvassa voisi olla X, sillä… Tässä kuvassa voisi olla Y…

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Kirjoitustehtävät tarinasta
  • Jaa muut pakan kortit niin, että kullekin uudelle pienryhmälle tulee yksi kortti. Pyydä ryhmää tekemään tästä samalla tavoin uusi kohtaus tai kuva. Esityksen jälkeen näytä kuva kortista (esim. videotykillä).
  • Pyydä osallistujia leikkaamaan kiinnostavia kuvia lehdistä. Rakentakaa samalla tavoin tarinoita näistä kuvista. Keitä kuvien henkilöt ovat? Missä he asuvat jne.
  • Jatka työskentelyä käsittelemällä esim. ihmisoikeuksia tai suomalaista yhteiskuntaa käsitteleviä materiaaleja.