Kapteeni käskee

Julkaistu: 22.10.18 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Harjoite, jossa yksi ryhmän jäsenistä antaa muille asento-, liikkumis- ja välineenhallintakäskyjä.

Ryhmäkoko ja tila: 3 – 40 henkeä ja vapaa lattiatila, luokkahuone tai muu avoin tila.
Tarvikkeet: Iso tai pieni, pomppiva pallo esim. koripallo, lentopallo tai tennispallo.

Tavoitteet:

 • Sisältö: liikuntaan ja ohjaamiseen liittyvään sanastoon tutustuminen.
 • Kieli: Kielen opettaminen on jaettu seuraaviin tasoihin:

1. Liikesanasto (esim. istu! kyykkyyn! hyppy!)
2. Liikkumissanasto (esim. eteen! taakse! sivulle!
3. Välineenhallintasanasto (esim. heitä, pomputa, syötä)

• heitetään pallo ilmaan ja otetaan kiinni
• pomputetaan palloa kerran maahan ja otetaan kiinni
• vaihdetaan palloja parin kanssa heittämällä

 • Ryhmä: Kuunteleminen, puhuminen, oikean sanan ja liikkeen yhdistäminen, ohjaaminen

Ohjeet:
1. Pyydä yhtä jäsentä ryhmästä toimimaan kapteenina. Muut ryhmässä asettuvat kapteenin eteen tai rinkiin hänen ympärilleen. ”Ensimmäisenä kapteenina toimii X.”
2. Kerro ohje: ”Tässä leikissä kapteeni määrää teitä liikkumaan. Kapteeni kertoo, mitä teidän pitää tehdä, esimerkiksi: Istu! Tämän jälkeen kaikki istuvat omalla paikallaan. Kapteeni voi määrätä liikkumaan johonkin suuntaan, esimerkiksi: Eteen! Nyt kaikki liikkuvat eteenpäin kävellen. Kapteeni voi myös käskeä muita tekemää pallolla liikkeen, esimerkiksi: pomputa! Nyt kaikki pompauttavat pallon yhden kerran maahan.”
3. Tätä jatketaan muutaman minuutin ajan, jotta kapteeni ehtii käydä erilaisia käskyjä läpi.
4. Ohjaaja sanoo: ”stop” ja vaihtaa kapteenia. Kapteeni voi myös määrätä itse seuraavan kapteenin.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Huomio ryhmän kielitaito. Jos kielitaito on heikko, opeta yksinkertaisia sanoja. Jos kielitaito on parempi, voit ottaa mukaan vaikeampia sanoja tai yhdistellä tasoja (esim. hyppy eteen)
 • Näytä ensin käskyt ja liikkeet yksi taso kerrallaan. Siirry seuraavaan tasoon, kun ryhmän jäsenet ovat omaksuneet sanat.
 • Havainnoi, minkälainen on osallistujien kielitaito. Huomioi myös yksilölliset erot kielitaidossa. Kannusta kapteenia käyttämään omalle kielitasolle sopivia sanoja.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Voit haastaa ryhmää yhdistelemällä tasoja keskenään tai yhdistää kaksi liikettä (esim. hyppää eteen! kyykkyyn ja hyppy!)
 • 4. tasolla voi opettaa tasapainoa ja suuntia (esim. hypi vasemmalla jalalla)
 • Mikäli harjoitteen ensimmäinen vaihe on liian haastava, voidaan se korvata seuraavasti:
  • Kapteeni käskee tekemällä liikkeen ja ryhmä tuottaa sanallisesti, mikä ilmaisu on siihen sopiva. Ohjaaja voi vahvistaa sanoja kirjoittamalla niitä fläppitaululle tai seinälle teipatulle paperille. Muutaman kierroksen jälkeen enemmän käytetyt liikkeet alkavat tulla tutuiksi sanojen muodossa.