Käsimittari

Julkaistu: 27.01.17 · Kategoria: Arviointi

Osallistujat näyttävät kädellään arvioinnin joko käsitellyn sisällön, opetusmenetelmän toimivuuden tai oman energiansa tasosta.

Ryhmäkoko ja tila: mikä tahansa
Kanavat: katsominen, tekeminen, kuuntelu
Tarvikkeet:

Tavoitteet:

  • Sisältö: Saada tietoa osallistujien kokemuksesta joko sisällön, toimintatavan tai energiatason suhteen.
  • Kieli: Komparatiivi ja superlatiivi; väitteet; kehollinen ilmaisu
  • Ryhmä: Vahvistaa yhteisvastuuta ja toimintaa ryhmässä. Tukea ilmaisun ja arvioinnin vapautta.

Ohjeet:

1. Kerro, miten harjoite toimii (ks. alla) ja havainnollista se omalla kädelläsi näyttäen.
2. Kokeillaan ryhmän kanssa harjoitetta yksinkertaisella harjoitusväitteellä, esim.: ”Tykkään syksystä”.
3. Pyydä ryhmäläisiä näyttämään käden tasollaan, miten hyväksi /sopivaksi he ovat kokeneet aiemman työskentelyn tai missä heidän energiatasonsa tai motivaationsa johonkin kysyttyyn aiheeseen on. Korkealla olevaa tasoa näyttävä käsi ilmaisee suurta tyytyväisyyttä tai runsasta energiaa/motivaatiota, matalalla oleva käsi ilmaisee tyytymättömyyttä tai vähäistä energiaa ja keskivaiheilla oleva käsi ilmaisee kohtuullista mielenkiintoa tai energiatasoa.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Näytä itse toiminnallisesti, mitä tarkoitat.
  • Totea kaikki näkemäsi yleisellä tasolla. Kommentoi näkemääsi positiivisesti, älä kuitenkaan arvota mielipiteitä.
  • Ole tarvittaessa kiinnostunut syistä ja kysy, mikä on saanut käden sille paikalle, jossa se on. Tee seuraava ehdotuksesi näkemäsi huomioiden.
  • Tarkista, oletko ymmärtänyt oikein ja vastaako ehdotuksesi ryhmän tarpeita.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Ryhmän toimintaa voi hajauttaa kuultujen mielipiteiden tai energiatasojen pohjalta.
  • Harjoitteen avulla voidaan myös mitata osallistujien mielipiteitä erilaisten väitteiden avulla esimerkiksi: ”Minulle on tärkeää päästä töihin mahdollisimman pian”.