Kehollinen kehäarviointi

Julkaistu: 20.11.16 · Kategoria: Arviointi

Seisoen, kävellen ja katsekontaktissa piirissä tehtävä työskentelyn ja oppimisen prosentuaalinen arviointi. Arviointia voidaan ilmaista kehollisesti ja sanattomasti tai puhuen. Tämä arviointityötapa antaa visuaalisen vaikutelman ryhmän mielipiteiden tai arvioiden jakautumisesta. Harjoitetta voidaan käyttää myös muihin väitteisiin vastaamiseen.

Ryhmäkoko ja tila: Tyhjä lattiatila, johon koko ryhmä mahtuu piiriin
Tarvikkeet: Esine piirin keskipisteeksi

Tavoitteet:

  • Sisältö: Oppimisen arviointi ja työskentelystä annettava palaute
  • Kieli: Oppii poimimaan puheen virrasta tuttuja sanoja; arviointiin liittyvät adjektiivit; rakenteet Minulla oli + adjektiivi; Osaan nyt + verbi; kehollinen ilmaisu
  • Ryhmä: Osallisuus; opetuksen suunnitteluun osallistuminen, vastuuttaminen ja tavoitteiden asettaminen; erilaisten oppimiskokemusten tunnistaminen visuaalis-kehollisesti ja niiden jakaminen; ryhmän tuki; katsekontakti piirissä.

Ohjeet:

1. Osallistujat asettuvat tasaiseen kehään ja kehän keskelle asetetaan keskipisteeksi jokin esine tai teipataan rasti.
2. Esitä opetukseen liittyviä väitteitä: “Minulla oli tänään mukavaa”, “Osaan nyt esitellä itseni” jne. Osallistujat osoittavat mielipiteensä prosentuaalisesti: Kehälle jääminen = täysin eri mieltä; Keskipisteen viereen asettuminen = täysin samaa mieltä tai asettuvat sille välille. Omaan paikkaansa voi liittää myös tunnetta kuvaavan asennon. Ohjaaja voi demonstroida nämä eri asteet (peukutus suu hymyssä <–>kädet puuskassa ja suu mutrussa).
3. Kustakin väitteestä voidaan käydä lyhyt keskustelu. Harjoitus kannattaa ensimmäisellä kerralla demonstroida selkeästi jollakin harjoitusväitteellä.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Kehäarviointi sopii hyvin säännölliseen loppupalautteen keruuseen. Usein sen jälkeen osallistujat haluavat vielä keskustella yleisesti palautteesta. Kehäarvioinnilla on hyvä aloittaa ennen syventäviä arviointiharjoituksia, koska se ei vaadi puhumista: mielipiteen voi ilmaista myös kehollisesti valmiiden väitteiden pohjalta. Harjoitteena se on myös kollektiivisempi. Siten se toimii hyvänä virittävänä tehtävänä haastavampaan omien ajatusten yksilölliseen jakamiseen.
  • Kehäpalaute sopii loppukeskustelua paremmin vähän kieltä osaaville opiskelijoille, koska mielipiteen voi ilmaista myös kehollisesti. Samalla mallinnetaan oppimisen arviointia ja palautteen antamisen tärkeyttä.
  • Käännöstä tarvitsevat osallistujat asettuvat tulkkinsa/vertaiskääntäjänsä lähelle.
  • Arvioinnin tueksi voidaan antaa lista arvioivista sanoista ja adjektiiveista.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Tässä yhteydessä voidaan kerätä myös ehdotuksia jatkotyöskentelystä tai sopivista työtavoista. Harjoitteen avulla voidaan käynnistää esim. seuraavan kokoontumiskerran sisällön suunnittelu.
  • Osallistujat voivat miettiä pareittain arviointikysymyksiä ja kirjoittaa niitä lapulle.