Keholliset menetelmät kielen oppimisessa -harjoitepaketti

Julkaistu: 16.02.18 · Kategoria: Harjoitepaketteja

Tämä harjoitepaketti rohkaisee osallistujia käyttämään kehollisia ja pelillisiä harjoitteita omissa ryhmissään. Lisäksi harjoitepaketti herättelee ryhmän luovuutta sekä johdattaa kielen oppimiseen, kielioppaana toimimiseen, liikkumisen oppaana toimimiseen ja siihen, miten liikkumista ja oppimista voi yhdistää.

Ryhmäkoko ja tila: 10 – 100; toiminnallisuutta salliva, muunneltava tila, esim. liikuntasali.
Kanavat: Liikkuminen, piirtäminen, näytteleminen, puhuminen
Tarvikkeet: Fläppitaulu, tusseja, maalarinteippiä; videotykki (ei välttämätön), erillisissä harjoitteissa käytettävät välineet, esim. käytetyistä arkipäivän materiaaleista ja -välineistä: villalankaa, kertakäyttölautasia ja -mukeja, korkkeja, tiskiharjoja, huiveja, palloja, värillisiä pahveja, höyheniä… Lisäksi päivän aikana käytettyjen Kepeli-harjoitteiden monisteet tulostettuina.

Tavoitteet:
Sisältö: Tutustua osallistaviin ja kehollisiin menetelmiin kielen oppimisen ja kotoutumisen tukena sekä johdattaa liikkumisen ja oppimisen yhdistämiseen sekä liikkumisen oppaana toimimiseen.
Kieli: Johdattaa kielen oppimiseen kehoa ja liikettä hyödyntämällä, kannustaa kielioppaana toimimiseen.
Ryhmä: Ryhmäytyminen ja toisiin tutustuminen, myönteisen ilmapiirin vahvistaminen, ryhmän oman luovuuden herättely.

Ohjeet:
1. Etsi aloittelevia tai kokeneita (maahanmuuttajaryhmien) ohjaajia, jotka haluaisivat tutustua toiminnallisiin, kehollisiin ja pelillisiin ryhmän ohjauksen menetelmiin.
2. Aloite voi nousta myös esim. maahanmuuttajien ryhmästä: “Haluaisimme oppia kieltä muualla kuin pulpetissa. Haluaisimme myös liikkua enemmän ja tehdä enemmän asioita toiminnallisesti.” Jos ohjaaja kuulee tällaisia toiveita ryhmässä, hän voisi olla potentiaalinen koulutukseen osallistuja.
3. Valitse koulutukselle sopiva paikka, jossa kaikki mahtuvat hyvin liikkumaan ja joka mahdollistaa monenlaista toimintaa.
4. Jos mahdollista, pohjusta koulutusta pienellä ennakkotehtävällä. Esim. ”Tutustu Kepeli-hankkeen sivuihin. Lue Kepeli-blogin postauksia ja katso, millaisia harjoitteita sivuilta löytyy.”
5. Kerää etukäteen osallistujien odotuksia, toiveita ja ideoita. Ota osallistujien toiveet huomioon koulutuksen suunnittelussa.
6. Toteuta koulutuspäivä esim. oheisen mallin mukaan. Päivän aikana harjoitteet etenevät yhden chilin (vähän kielitaitoa vaativista) harjoitteista kolmen chilin (paljon kielitaitoa vaativiin) harjoitteisiin.
7. Aluksi lämmitellään, sitten harjoitellaan kieltä kehoa avuksi käyttäen, lopuksi herätellään ryhmän luovuutta.
8. Arvioi koulutuspäivä lopuksi käyttämällä toiminnallisia Kepeli-menetelmiä.
9. Vastuuta osallistujia kokeilemaan, muokkaamaan ja soveltamaan Kepeli-harjoitteita omille ryhmilleen sopiviksi.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Mieti, miten voit sisällyttää kielenoppimisen elementtejä koulutuspäivän eri vaiheisiin. Jos osallistujien kielitaito on vähäinen, puhu hitaasti ja selkeästi ja käytä samojen asioiden ilmaisuun toistuvasti samoja rakenteita.
  • Mieti, miten eri tasolla kieltä osaavia voidaan rohkaista jakamaan ajatuksiaan.
  • Käytä tarvittaessa käännösohjelmia tukena. Voit kääntää tehtävien perusohjeistukset eri kielille. Kannusta osallistujia tarvittaessa käyttämään käännössovelluksia, mutta usein niitä ei tarvita, jos koulutuspäivän aikana käytetään selkeää kieltä, kuvia, näyttelemistä ja konkreettisia esimerkkejä.
  • Käytä enemmän kysymyksiä kuin annat valmiita vastauksia. Kysymykset aktivoivat osallistujia pohtimaan itse, miten voisivat soveltaa oppimaansa ryhmissään, miten voisivat käsitellä erilaisia eteen tulevia ongelmia ja miten etsiä niihin ratkaisuja.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Osallistujat voidaan vastuuttaa järjestämään toiminnallisia päiviä omille ryhmilleen itsenäisesti.
  • Organisoi osallistujia esimerkiksi pareiksi tai pienryhmiksi, jotka jakavat yhteystiedot ja jatkavat toiminnallisten harjoitteiden soveltamista omissa ryhmissään toisiaan tukien.
  • Pohdi, miten voit tukea osallistujia käyttämään tehokkaasti sosiaalista mediaa viestinnässä ja jatkotoiminnan ylläpitämisessä.

Keholliset menetelmät kielen oppimisessa -harjoitekokonaisuuden materiaali

Asiaa kielen oppimisesta -esitys (Eveliina Korpela)
Keho muistaa – miten kehon kautta oppii -esitys (Anita Ahlstrand)