Kohtaamisbingo

Julkaistu: 24.02.17 · Kategoria: Itsetuntemus

Monille tuttuun bingo-peliin pohjautuva harjoite, jonka avulla ryhmä oppii esim. toistensa mielipiteistä ja kiinnostuksen aiheista. Bingoon voi sisällyttää mitä tahansa oppimissisältöjä. Harjoituksessa kaikki osallistujat pääsevät kysymään ja vastaamaan yhtäaikaisesti. Kilpailullinen jännite ja liikkuminen tilassa luovat motivaatiota ja energiaa harjoitukseen. Katso myös harjoite Tasapainobingo.

Ryhmäkoko ja tila: 8–100. Harjoitus toimii parhaiten tyhjässä tilassa seisaaltaan. Voidaan tehdä myös tilassa, jossa on pöytiä tai esim. auditoriossa.
Kanavat: Liikkuminen, puhuminen, kuuntelu, lukeminen
Tarvikkeet: Bingoruudukko ja kynä jokaiselle osallistujalle.

Tavoitteet:

 • Aihe: Arkiset kiinnostuksen aiheet (esimerkkibingo); ryhmän omat tai opetuksen teemat (itse laaditut bingot); keskustelu bingo-pelistä kulttuurimuotona
 • Kieli: Kysymysten muodostaminen väitelauseista; –ko-, -kö-kysymykset; väitelauseiden muodostaminen; vastaaminen kysymyksiin; ääneen lukeminen; keskustelutaidot.
 • Ryhmä: Tutustuminen; toisten ja omien kiinnostuksen aiheiden tai mielipiteiden ilmaiseminen. Leikkimielinen “ei-kilpailullinen kilpailu”; liikkuminen tilassa istumisen sijaan; aktivointi ja energisointi pelin jännitteen avulla.

Ohjeet:

1. Ohjaaja kertoo: “Nyt tutustutaan toisiimme. Saat tietää lisää muiden kiinnostuksen kohteista ja mielipiteistä bingo-pelin avulla. Kenelle bingo on tuttu? Miten se toimii?”
2. Jaa osallistujille bingotaulukot väitteineen (ks. liitteet). Jokainen tarvitsee myös kynän. Kerro tehtävän tavoitteet: “Opit uusia asioita toisista bingon avulla. Lähde “metsästämään” tai ”bongaamaan” toisia osallistujia, jotka vastaavat kyllä bingon väitteisiin. Lähde kävelemään tilassa. Kun tapaat uuden ihmisen, kysy häneltä yhtä väitettä. Saat kysyä vain yhden väitteen kerrallaan yhdeltä ihmiseltä. Merkitse rasti väitteen kohdalle, kun joku vastaa kysymykseesi “kyllä”.  Kun saat täyteen vaaka-, pysty- tai vinorivin täyteen, huuda kovaa BINGO!”
3. Havainnollista ohjeet piirtämällä esimerkin ruudukosta taululle. Anna esimerkki myös väitteen kysymisestä: “Minä pidän kesästä”, kysytään: “Pidätkö sinä kesästä?” Ruudukkoon on kirjoitettu väitteitä vastaavat kysymykset punaisella.
4. Pyydä osallistujia nousemaan ylös. Ohjaajan merkistä 3-2-1-NYT! lähdetään metsästämään bingoriviä liikkuen tilassa toisten luokse. Muistuta, että yhdeltä saa kysyä vain yhden kysymyksen. Sen jälkeen on siirryttävä muiden luo.
5. Kun ensimmäinen bingo-huuto on kuultu, ohjaaja julistaa voittajan, ja hänelle annetaan aplodit. Kerro, että peli jatkuu, kunnes kaikki ovat saaneet bingorivin täyteen. Kannusta muita seuraamaan ja auttamaan vastauksillaan viimeisiä pelaajia. Lopuksi kaikille annetaan aplodit.
6. Harjoituksen purku: mitä uutta opit toisista pelaajista? Oliko helppoa vai vaikeata vastata kysymyksiin? Bingon avulla voidaan kerrata lauseita uusissa muodoissa: ”Sahra pitää keltaisesta väristä”
7. Ideoidaan uusia bingoja (ks. alla “ideoita jatkotyöskentelyyn”)

Muunnelmia:

 • Voit tehdä alkeistason ryhmälle bingon suoraan kysymysmuodossa ja lisätä valintaruudun “Kyllä”, johon pannaan rasti, jos vastaus on myönteinen (ks. alla.). Alkeistason bingossa voi olla esim. 3 x 3 ruutua/kysymystä.
 • Tehtävän voi tehdä pareittain niin, että parit liikkuvat käsikynkässä toistensa luo. Haastateltavista jommankumman on vastattava myönteisesti. Tämä on yhteisöllisempi ja hauskempi vaihtoehto, joskin hieman sekava.
 • Ruutuihin voidaan lisätä aiheeseen liittyvät kuvat.
 • Bingolle voidaan valita jokin työskentelyyn tai opiskeluun liittyvä täsmällisempi aihe. Ohjaaja voi laatia väitteet näistä aiheista. Sopivia aiheita ovat esim. Liikenne, juhlat, työ, opiskelu, harrastukset tai mielipiteet jostain aiheesta esim. käyttäytymissäännöt tai jokin ajankohtainen aihe esim. vaalit. Turvallisessa ryhmässä hauska ja ryhmää syventävä teema voi olla esim. salaisuudet. Esimerkkejä näistä löydät tästä linkistä.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Alkeistason kielitaidon ryhmässä tulee panostaa havainnollistamiseen ja vaiheittain annettaviin ohjeisiin. Esimerkiksi bingon kysymykset voidaan toistaa ensin yhdessä. Samalla tarkistetaan, onko ne ymmärretty.
 • Kysymisen voi tehdä myös järjestyksessä niin, että kaksi vastakkaisilla tuoliriveillä istuvaa vaihtavat paikkaa myötäpäivään speed dating -tapaan (päistä “tipahtavat” siirtyvät vastakkaisriville). Paikkaa vaihdetaan ohjaajan antamalla äänimerkillä (esim. kello, pilli tai kaksoistaputus). Tämä voi olla selkeämpi tapa kuin sekaisin käveleminen, jossa hiljaisemmat ja aremmat saattavat jäädä syrjään.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Ryhmä voi suunnitella esim. 2–3 hengen ryhmissä omia bingoruudukkojaan eri aiheista.
 • Osallistujat voivat ohjata näitä muille ryhmille.

Bingopohjat: