Kohtauttava kielikerho

Julkaistu: 22.10.18 · Kategoria: Harjoitepaketteja

Lukukauden tai lukuvuoden mittainen viikoittainen keskusteleva kielikerho, jossa eri kielitasolla olevat maahanmuuttajat ja eri ikäiset kantasuomalaiset vapaaehtoiset kohtaavat hauskan tekemisen merkeissä opettaen ja oppien kieltä esimerkiksi asuinalueen kerhotilassa. Teemat valitaan osallistujien kiinnostusten mukaan. Kohtauttavan kielikerhon voi rakentaa myös esim. jonkin tapahtuman tai projektin ympärille (esim. asuinalueen kehittäminen; luontokerho).

Ryhmäkoko: 4-30
Tila: tyhjä tila, tuoleja, seinätilaa, johon voidaan kiinnittää asioita.

Tarvikkeet: ks. esimerkkikuvaus
Kanavat: Kuuntelu, puhuminen, näytteleminen, piirtäminen, musiikki, askartelu, toiminta, kirjoittaminen.

Tavoitteet:

 • Sisältö: Oppia käsiteltäviin aiheisiin liittyvää sanastoa ja ilmaisuja, tutkia osallistujia kiinnostavia teemoja.
 • Kieli: monipuoliseen itseilmaisuun rohkaistuminen, keskustelutaidot, kehollinen viestintä, monella tavalla suomea puhuvien ymmärtäminen.
 • Ryhmä: Rakentaa pop in-periaatteella toimiva avoin ryhmä, johon voi helposti tulla ja josta voi myös halutessaan lähteä ja palata uudestaan ilman syyllistämistä. Osallistujat saavat vaihtua kerhon aikana. Voit pyrkiä rakentamaan myös sitoutuneiden ydinryhmää, joka vastaa kerhon järjestelyistä ja omatoimisesta ohjauksesta pitkäjänteisesti.

Ohjeet:
1. Tiedota toiminnasta ja kokoa osallistujat. Käytä useita tiedotuskanavia. Mieti, mitkä ryhmät voisivat kohdata ja keitä tällainen toiminta voisi kiinnostaa. Esimerkiksi paikalliset asukastoiminnasta kiinnostuneet asukkaat, eläkeläiset, eri maahanmuuttajaryhmät ja sosiaalialan opiskelijat, vapaaehtoiset kielenopettajat, vapaa-aikaa viettävät lapset. Pyri kokoamaan ryhmä, jossa on noin puolet kieltä oppivia maahanmuuttajia ja puolet ovat kielioppaina toimivia ja osallistuvia kielentaitajia (usein kantasuomalaisia).
2. Hanki itsellesi apuohjaajat mukaan työskentelyyn. Kunkin ohjauskerran jälkeen arvioi työskentelyä apuohjaajiesi kanssa ja anna heille seuraaviksi kerroiksi ohjaustehtäviä.
3. Toteuta toiminnallinen tutustumiskerta. Valitse harjoitteita Kepeli-harjoitteiden Ryhmäytyminen-osiosta. Pyydä osallistujia kutsumaan seuraavaksi kerraksi ystäviä mukanaan, jos on tarpeen saada tarpeeksi osallistujia. Voit tarvittaessa toteuttaa toimintatapaan tutustuttavan kerran uudelleen.
4. Teemojen onkiminen: Yhdellä aloituskerroista ohjaa harjoite Papuäänestys teemakuvista. Sen pohjalta saat idean lukukauden jaksojen sisältöjen suunnitteluun osallistujien kiinnostusten pohjalta. Suunnittele kuhunkin teemaan esim. 2-3 tapaamiskerran kokonaisuus.
5. Esittele sisältösuunnitelma ryhmälle. Toteuta kokonaisuus yhdessä apuohjaajien kanssa eri kerroilla.
6. Suunnittele ryhmän kanssa päättöjuhla. Jaa vastuuryhmät.
7. Toteuta päättöjuhla yhdessä ryhmän kanssa.
8. Loppuarviointi ja jatkosuunnitelmat. Käytä toiminnallisia arvioivia menetelmiä.

Ks. tarkempi esimerkkikuvaus Pasilan asukastalon kielikerhosta.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Pienryhmiä muodostaessasi jaa kieltä oppivat ja suomea puhuvat kahteen ryhmään seisomaan. Muodosta näistä sekaryhmät (3-5 henkeä), joissa on aina tasapainoisesti kieltä osaavia ja sitä oppivia. Huomioi sopiva sukupuolijako tavoitteesta ja teemasta riippuen.
 • Älä lannistu, jos ryhmässä on vain vähän osallistujia. Kerhon syntyminen vie aikaa. Pane puskaradio toimimaan, tiedota useita kanavia myöten. Usein joudutaan ottamaan useita startteja, jotta toiminta alkaa käynnistyä.
 • Huomioi uudet tulokkaat, mutta muistuta, että ensimmäisellä kerralla voi myös katsoa sivusta tai tulla joihinkin harjoitteisiin mukaan.
 • Huomioi aina osallistujien toiveita esimerkiksi seuraavien kertojen suunnittelussa.
 • Vastuuta asteittain enemmän ryhmää järjestelyissä ja myös kerhon vetämisessä. Voiko kerhosta tehdä itse itseään pyörittävän toiminnan? Löydätkö joukosta uuden ohjaajan esimerkiksi vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen opiskelijan?
 • Muista käyttää arvioivia harjoitteita tuokioiden lopussa ja kerää siten ideoita ja palautetta seuraaviksi kerroiksi. Tämä myös motivoi ryhmää.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Kohtauttava kielikerho voi synnyttää ideoita juhliin, tempauksiin, vierailuihin, jatko-opintoihin jne.
 • Tartu ryhmän ideoihin ja pyri kannustamaan omaehtoista toimintaa ja osallistujien välistä verkostoitumista.
 • Kouluta lukukauden aikana vapaaehtoiset ohjaajat jatkamaan kerhoa, jos itse siirryt muihin tehtäviin. Ota itsellesi alusta pitäen apuohjaajia.

Lähteitä ja materiaaleja:
Piekkari, Jouni: Kohtauta ja kotouta -blogiteksti
Piekkari, Jouni: Helppoo ku heinänteko. Kepeli-konsteja kielenoppimiseen. Metropolia AMK, Helsinki 2018.