Kokemusrasia

Julkaistu: 22.12.16 · Kategoria: Arviointi

Kokemusrasia on eräänlainen portfolio. Se on keino arvioida pidempää oppimisprosessia. Rasiaan kerätään eri tapaamiskertoihin liittyviä esineitä, piirroksia, lehdistä leikattuja kuvia tai lyhyitä kirjoitelmia. Näitä voidaan asettaa järjestykseen ja muistellen kerrata ja tarkastella matkan varrella opittua. Kokemusrasia voidaan tehdä yksin tai ryhmän yhteisenä.

Kesto: koko oppimisprosessin aikana tehtävä; pari minuuttia kullakin kerralla
Ryhmäkoko ja tila:  ei erityistä tilavaatimusta; tila laatikoiden säilytykselle, jos ei viedä kotiin; ryhmäkoko 1 tai enemmän.
Kanavat: koskettaminen, askartelu, tuoksut, puhuminen, kirjoittaminen, piirtäminen
Tarvikkeet: liimaa tai keitettyä perunaa, teippiä, saksia, aikakauslehtiä, värikkäitä papereita yms, kullakin oppimiskerralla erityisiä esineitä.

Tavoitteet:

  • Sisältö: Opetuksen teemat ja aihekokonaisuudet. Opitun peilaaminen yksilöllisiin ja yhteisiin oppimistavoitteisiin.
  • Kieli: Koetun sanoittaminen ja tarinointi, symbolinen kieli. Voidaan tehdä myös omalla äidinkielellä esim. kirjoittaen tai kertoen.
  • Ryhmä: Yksilöllisten oppimiskokemusten peilaaminen pienryhmässä.

Ohjeet:

1. Jokaiselle (tai ryhmälle) hankitaan esim. kenkälaatikko, pitsalaatikko tai vastaava tai pyydetään tuomaan jonkinlainen laatikko kotoa. Laatikon tulisi olla kuitenkin riittävän suuri erilaisille esineille. Kukin päällystää ja koristelee laatikon haluamallaan tavalla (tai yksi laatikko koristellaan yhdessä.
2. Eri oppimiskerroilla kukin (tai ryhmä yhdessä) panee lopuksi jonkin oppimiseen liittyvän asian laatikkoonsa. Sinun tulisi suunnitella kullekin kerralle sopiva esine tai asia, joka voidaan panna laatikkoon. Voit antaa tämän tehtäväksi oppimiskerran lopuksi. Se voi olla esimerkiksi muistiinpano, tehtävä, aiheseen liittyvä lehdestä leikattu kuva tai esine esim. heijastin, käpy, pääsylippu tms. Esineitä voidaan myös kääriä paperilappuihin, joihin on kirjoitettu sillä kerralla opittuja sanoja tai lauseita. Voit myös asetella tapaamiskerran lopuksi lattialle esim. lehdistä leikattuja kuvia tai kirpputorilta hankittuja esineitä.
3. Osallistujat poimivat lattialta kuvan tai esineen, joka kuvaa heidän sillä kerralla oppimaansa asiaa.
4. Prosessin puolivälissä (esim. lukukauden keskivaiheilla) laatikoiden avulla voidaan tehdä väliarviointia. Osallistujat asettuvat piiriin ja piirin keskelle pannaan esim. omena keskipisteeksi. Sen jälkeen osallistujat asettelevat esineet aikajärjestyksessä kukin omaksi säteekseen, niin että esineistä muodostuu eräänlainen aurinko. Kukin kertoo vuorollaan omasta oppimisestaan. Tästä oppimisen janasta voidaan tunnistaa erilaisia vaiheita.
5. Harjoitus toistetaan opinto- tai kokoontumisjakson päätteeksi.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Henkilökohtaisen laatikon sijaan voidaan tehdä myös yksi ryhmän yhteinen kokemusrasia. Tämä vie joka vaiheessa vähemmän aikaa ja vaatii opiskelijoilta vähemmän itseohjautuvuutta.
  • Koristelua voidaan jatkaa prosessin aikana esim. oppimiskertojen väleissä kotona. Jos laatikkoa kuitenkin säilytetään opiskelupaikassa, varmistetaan ettei laatikko unohdu ja niitä reflektointia voidaan tehdä yhdessä prosessin aikana.
  • Opiskelijat voivat myös halutessaan pyytää toisiaan auttamaan koristelussa, jolloin tekemisestä tulee yhteisöllisempää.
  • Työtapaa voidaan sanallistaa enemmän tai vähemmän; suullisesti tai kirjallisesti riippuen opiskelijoiden kielitaidon tasosta. Tehtävä voidaan antaa myös käännöksen avulla ja se voidaan tehdä jopa sanattomasti ja jakaa omaa kotikieltä puhuvan kanssa tai käyttää vertaistulkkeja.
  • Kielitaitoisemmissa ryhmissä ryhmä voidaan jakaa pienemmiksi esim. neljän hengen piireiksi, jolloin yksittäiset osallistujat saavat enemmän puheaikaa. Tehtävä voidaan purkaa myös pareittain tai ohjaajan ja opiskelijan välisenä parikeskusteluna.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Kokemusrasia sopii arvointikerran aloitukseksi ja lämmitykseksi syventävään arviontityöskentelyyn.
  • Se sopii hyvin myös sanattomasti tehtynä loppukiteytykseksi kauniin, visuaalisen ja yhteisöllisyyttä vahvistavan aurinkometaforan vuoksi.

Lisää vastaavista työtavoista:

Muistolaatikosta maahanmuuttajatyössä:
https://www.theseus.fi/handle/10024/75847

Muistorasioista:
http://www.jelli.fi/lataukset/2011/05/Muistot-n%C3%A4kyviksi1.pdf
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1322/Pori_Rajala_2010.pdf?sequence=1