Kuka sinä olet?

Julkaistu: 24.02.17 · Kategoria: Itsetuntemus

Kanavat: puhuminen, (liikkuminen)
Ryhmäkoko ja tila: 4–10, luokkatila tai avoin tila, jossa on mahdollisuus pieneen parikohtaiseen yksityisyyteen
Tarvikkeet:

Tavoitteet:

 • Sisältö: Intensiivisen tutustumisen ja itsetuntemuksen harjoitus
 • Kieli: Itsestä ja omasta elämästä puhuminen; arkeen liittyvät verbit; kysymykset ja vastaukset
 • Ryhmä: Vahvistaa ryhmän avoimuutta ja luottamusta

Ohjeet:

1. Hae itsellesi pari. Asettukaa istumaan vastakkain ja sopikaa, kumpi parista on A ja kumpi B.
2. A kysyy B:ltä kahden minuutin ajan yhtä seuraavista kysymyksistä kerrallaan:

 • Kuka sinä olet?
 • Mistä sinä pidät?
 • Mitä sinä kaipaat?
 • Mitä sinä tarvitset?
 • Mitä sinä pelkäät?
 • Mistä sinä iloitset?
 • Mistä olet kiitollinen?

3. B vastaa mitä tahansa hänen mieleensä tulee. Vastaus voi olla vain yksi sana tai korkeintaan lause. Vastausten ei tarvitse olla välittömästi ymmärrettäviä, vaikka ne voivat myös olla sellaisia (esim. nainen, turvapaikanhakija, väsynyt ihminen, lapsia rakastava aikuinen jne. tai taivas, lehmä… mitä vain mieleen tulee). Kysyjän tulee olla neutraalin ymmärtäväinen riippumatta siitä, mitä vastaaja vastaa. Jos vastaaja ei keksi mitään vastattavaa, kysyjä odottaa hetken ja toistaa saman kysymyksen uudelleen.
4. Ohjaaja ilmoittaa, kun kaksi minuuttia on kulunut.
5. Sen jälkeen tehtävää voi pareittain kommentoida noin minuutin ajan. Kokemuksia voidaan sen jälkeen jakaa myös koko ryhmälle (hassua, vaikea vastata samaan kysymykseen toistuvasti, hauskaa sanoa mitä mieleen juolahtaa jne.).
6. Parit vaihtavat tehtävää niin, että B kysyy ja A vastaa. Ohjaaja ilmoittaa jälleen, kun 2 minuuttia on kulunut. Parit voivat jälleen hetken kommentoida kysymisen ja vastaamisen kokemusta.
7. Yhden kysymyksen jälkeen vaihdetaan paria ja kysytään joku muu listassa olevista kysymyksistä. Yhdellä kerralla kannattaa kysyä 2–4 kysymystä.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Alkeistason ryhmälle kysymykset voi kirjoittaa taululle tai antaa monisteena, josta ne voi katsoa. Kieltä voi yksinkertaistaa, esim. ”Mistä iloitset? Mikä asia sinun mielestä on iloinen?”
 • Taitavasti suomea puhuvien ryhmässä voidaan käsitellä kysymyssanojen johdattamina eri taivutusmuotoja: kuka (-> nominatiivi), mistä (-> elatiivi) ja mitä (-> partitiivi).
 • Ohjaajan on hyvä kysyä, miltä harjoitus tuntui. ”Mihin kysymykseen oli helpointa ja mihin vaikeinta vastata? Kenelle kysyminen oli mieluisampaa ja kenelle vastaaminen helpompaa?”
 • Kaikkien ei tarvitse koko ajan pitää tekemästään, mutta on tärkeää, että osallistujat saavat ilmaista kokemuksensa hyväksyvässä ilmapiirissä.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Harjoitetta voi jatkaa draamallisilla tai toiminnallisilla työskentelyillä esiin nousseista aiheista.
 • Voidaan piirtää oma kuva, voidaan rakentaa kuvia toivotusta elämäntilanteesta tai tehdä runo peloista tai kaipauksesta.