Kuvista sanoja

Julkaistu: 11.06.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Hauska ja toiminnallinen harjoite, jossa yhdistetään liikkumista kielen oppimiseen.

 • Ryhmäkoko ja tila: 10 – 20, soveltuu kaikkiin tiloihin (luokkaan, saliin, ulos, aulaan…)
 • Kanavat: puhuminen, liikkuminen ja toiminta
 • Tarvikkeet: erilaisia teemoja ja asioita kuvaavia kortteja, ruutupaperia ja kynä / Ipad tai muu tablettitietokone

Tavoitteet:

 • Sisältö: luovuuden vahvistaminen, liikkeen yhdistäminen kielen oppimiseen, toiminnallinen oppiminen, yhdessä oppiminen
 • Kieli: sanavaraston laajentaminen
 • Ryhmä: toisen kuuntelu ja mielipiteen hyväksyminen

Ohjeet:

1. Pyydä jokaista osallistujaa valitsemaan yksi kuva. “Ota yksi kuva.”
2. Kerro ohjeet:
 – ”Mieti kuvaan liittyviä sanoja. Kirjoita niitä paperille tai tabletille. Yritä keksiä mahdollisimman monta sanaa.”
 – ”Näytä omalla vuorollasi kuva muille ja esitä joku kirjoittamasi sana liikkuen, sanomatta sitä ääneen.
 – ”Muut yrittävät arvata, mitä sanaa esität.”
 – ”Sano sana ääneen ja tee liike.”
 – ”Kaikki sanovat sanan ääneen ja tekevät liikkeen.”
 – ”Sitten on seuraavan vuoro.”

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Tarkista, että kaikki ovat ymmärtäneet ohjeen.
 • Kertaa ohje ja varmista vielä kysymällä: Ymmärsivätkö kaikki?
 • Voit käyttää kuvia seinällä havainnollistamaan ohjeita (ensin, toiseksi, sitten, sen jälkeen, lopuksi…)
 • Anna tarpeeksi aikaa sanojen keksimiseen ja niiden esittämisen suunnitteluun.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:  

 • Sanat voidaan lopussa vielä kerrata ja kirjoittaa paperille.
 • Ryhmällä voi olla myös vain yksi kuva (piirin keskellä/taululla/seinällä) ja he keksivät sanoja samasta kuvasta.
 • Kuvasta voidaan kirjoittaa myös kokonaisia lauseita, joita näytellään ja toistetaan.

Liikunnallinen versio:

 • Valitaan kuviksi esimerkiksi liikuntalajeja ja eläimiä. Voidaan toistaa jokainen liike peräkkäin eli aina uuden kuvan kohdalla liikesarjaan tulee uusi liike lisää.