Kysymyslaatikot ympäristöstä

Julkaistu: 23.02.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Laatikoista nostettavia kysymyksiä ja hauskoja välitehtäviä, jotka käynnistävät keskustelua lähiympäristössä toimimisesta.

Ryhmäkoko ja tila: 2 tai enemmän; ei erityistä tilaa
Kanavat: Puhe, kuuntelu, toiminta
Tarvikkeet: Kysymykset (lataa tästä jokaista pienryhmää kohti yksi kysymys-tehtävä -sarja); mitä tahansa pieniä laatikoita tai hattu; sakset

Tavoitteet:

  • Sisältö: Lähiympäristö ja sen haasteet; liikkuminen
  • Kieli: Kysymyksen rakentaminen; kysymyssanakysymykset (mitä, missä, kuka) ja verbikysymykset (onko, tuleeko, saako), miten vastataan erilaisiin kysymyksiin; keskustelu
  • Ryhmä: Itseohjautuvat pienryhmäkeskustelut; vertaisavun ja -oppimisen kannustaminen

Ohjeet:

1. Valmistele laatikot kysymyksineen ja tehtävineen.
2. Jaa osallistujat 3–4 hengen pienryhmiin ja anna kullekin ryhmälle yksi laatikko. Selosta tehtävä.
3. Osallistujat nostavat laatikosta yksi kerrallaan kysymyksen, johon vetäjän tulee vastata. Tämä voi olla myös jokin toiminnallinen tehtävä. Jos vetäjä ei osaa vastata kysymykseen, muut voivat antaa neuvoja. Kysymykset joihin on saatu vastaukset asetetaan toiseen pinoon; toiseen pinoon taas kysymykset, joihin ei löydetty vastausta.
4. Tietyn aikarajan jälkeen pienryhmät kootaan yhteen isoon piiriin. Kukin ryhmä esittää suurryhmälle yhden kysymyksen, johon he eivät keksineet vastausta.
5. Kierroksen jälkeen ideoidaan, mitä voitaisiin tehdä yhdessä. Millaisia ideoita tehtävistä nousi esimerkiksi eri paikkoihin tutustumisessa?
6. Purku: mitä uutta opin?

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Pienryhmien keskustelut vaativat jonkin verran itseohjautuvuutta. Tehtävän voi tehdä myös suurryhmässä yhdessä kysymyksiin vastaten.
  • Voit valmistella laatikot myös yhdessä ryhmän kanssa. Säästät näin omaa aikaasi ja osallistujat saavat enemmän omistajuutta aktiviteettiin.
  • Kannusta ryhmiä olemaan uteliaita ja kysymään jatkokysymyksiä sekä etsimään yhdessä vastauksia.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Retket lähiympäristöön purkukeskustelussa nousseiden ideoiden ja toiveiden pohjalta.
  • Uusien kysymyslaatikoiden tekeminen jostakin ryhmän valitsemasta teemasta.

Materiaali: KAMU-hankkeen materiaalit → kysymyslaatikot