Lastenlauluja lallatellen

Julkaistu: 26.10.17 · Kategoria: Suomen kieli

Laulut ovat yksi varhaisimmista vuorovaikutuksen muodoista. Niiden avulla voi luoda turvallista ilmapiiriä, aktivoida aivoja ja lisätä ryhmän yhteenkuuluvuutta.Tässä harjoitteessa tutustutaan tuttuihin suomalaisiin lastenlauluihin, opitaan ääntämään suomea ja harjoitellaan uusia sanoja.

 • Ryhmäkoko ja tila: 5–30, avoin tila, jossa tuolit piirissä tai jossa seistään piirissä
 • Kanavat: musiikki, laulaminen, liikkuminen
 • Tarvikkeet: Jos ryhmä osaa laulaa, harjoitteessa ei tarvita mitään. Muuten tarvitaan soittokone (tietokone, iPad, älypuhelin tms.) ja kaiuttimet sekä erilaisia soittimia (kitara, ukulele, nokkahuilu) ja rytmisoittimia (kapulat, rummut tms.). Ohjaajan on myös hyvä tulostaa laulujen sanoja paperille, jos ryhmäläiset osaavat lukea.

Tavoitteet:

 • Sisältö: luovuus, yhteistoiminta, ilmaisuvarmuuden vahvistaminen, suomalaiseen lastenkulttuuriin tutustuminen
 • Kieli: opitaan sanastoa ja suomen kielen äänteitä (pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit, diftongit)
 • Ryhmä: yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, mukavan ilmapiirin luominen, positiivisten tunteiden herättäminen

Ohjeet:

1. Laulakaa ja leikkikää yhdessä suomalaisia lastenlauluja (näistä lauluista löytyy piirrettyjä ja laulettuja versioita myös Youtubesta): Pieni ankanpoikanen, Leipuri Hiiva, Jänis istui maassa, Bussilaulu, Leijonanmetsästys, Piiri pieni pyörii, Kolme varista, Yksi pieni elefantti, Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, Piippolan vaari, Ihahhaa.
2. Äänestäkää lauluista ryhmän suosikki.
3. Kun kaikki laulut ovat tuttuja, muodostakaa noin 4 hengen ryhmät.
4. Kirjoita laulun nimet paperille ja laita paperit hattuun. Pyydä jokaista nostamaan hatusta yksi laulu: “Ota yksi lappu. Tee laulusta still-kuva tai pantomiimiesitys.”
5. Muut ryhmät arvaavat, mikä laulu on kyseessä. Se ryhmä, joka alkaa ensimmäisen laulaa oikeaa laulua, saa pisteet.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Jos joku ei halua laulaa, lauluja voi myös lausua rytmikkäästi.
 • Ryhmän kanssa on hyvä keskustella etukäteen, haluavatko he laulaa lastenlauluja. Joku voi kokea laulut lapsellisina, mutta kun etukäteen käydään läpi sitä, mitä kaikkea lauluista voi oppia, useimmat innostuvat.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Ryhmäläiset opettavat toisilleen omaan kulttuuriinsa kuuluvia perinteisiä lastenlauluja tai muita loruja. Mitä teemoja lauluissa on? Millaisia tunteita ja muistoja laulut herättävät?
 • Lastenlauluista voi kehitellä omia versioita. Kirjoittakaa laululle uudet sanat.

Liikunnallinen versio:

 • Laitetaan musiikki soimaan. Liikutaan eri tavoin tai lauluun kuuluvalla laululeikillä, kun musiikki lakkaa, pysähdytään still-kuvaan.

Tämä harjoite pohjautuu Jenni Alisaaren materiaaleihin ja väitöskirjaan.
Lisää laulumateriaalia suomen kielen opetukseen on avoimessa Facebook-ryhmässä S2-opetusmusiikkia