Lauletaan ja näytellään

Julkaistu: 25.10.17 · Kategoria: Suomen kieli

Monille kielenoppijoille kuunteleminen on tärkein oppimiskanava. Laulun sanat jäävät helposti mieleen, ja laulujen kautta opittujen fraasien avulla voi kommunikoida tai kertoa tunteistaan. Tässä harjoitteessa kuunnellaan, lauletaan ja näytellään.

  • Ryhmäkoko ja tila: 5 – 30, avoin tila
  • Kanavat: musiikki, laulaminen, liikkuminen, näytteleminen
  • Tarvikkeet:  Tietokone, iPad, älypuhelin tms. ja kaiuttimet, isoja papereita, kyniä ja tusseja.

Tavoitteet:

  • Sisältö: luovuus, yhteistoiminta, ilmaisuvarmuuden vahvistaminen
  • Kieli: opitaan sanastoa ja puhekielisiä fraaseja, opitaan kuulemaan ja ymmärtämään suomea, harjoitellaan puhumaan tunteista
  • Ryhmä: yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, turvallisen ilmapiirin luominen, tunteiden herättäminen

Ohjeet:

1. Valitkaa yhdessä ryhmän kanssa jokin seuraavista lauluista:
a) Tuhoutuva tarina (Olli Lindholm) -> Laulu kertoo erokriisistä. Laulussa on synkkä, mutta silti toiveikas ja voimakas sävy. Mukana paljon imperfektiä (rakastin sua) ja verbi + verbi -rakennetta (turha jäädä nyyhkimään).
b) Mies jonka ympäriltä tuolit viedään (Zen Cafe) -> Laulu kertoo miehestä, joka on yksinäinen ja ulkopuolinen. Laulu on surullinen, mutta helposti samaistuttava. Laulussa toistuu rakenne mies, jonka….
c) Ikävä (Pave Maijanen) -> Surullinen ja tunnelmallinen laulu ikävästä ja kaipuusta. Laulussa toistuvat ko/kö-kysymykset (Onko sulla/ootko/tunsitko) ja omistusrakenne (minulla on/sinulla on).
d) Lauantai-iltana (Sanni) -> Laulussa ikävöidään poissaolevaa rakasta, mutta kevyen humoristisesti. Verbit ovat preesensissä (en pidä, soitan, lasken…)
e) Tykkään susta niin että halkeen (Juha Tapio) -> Iloinen rallatus, jossa on syvällinen sanoma rakkauden kaipuusta. Mukana partisiippi-rakenteita (palelevat sormet, purkalta maistuva suu, laukkaava sydän).

2. Kuunnelkaa laulu muutaman kerran, laulakaa mukana.
3. Keskustelkaa yhdessä: Mitä laulussa tapahtuu? Millaisesta henkilöstä laulu kertoo?
4. Käykää läpi uudet sanat ja fraasit. Missä tilanteissa sanoja ja fraaseja voisi käyttää? Oletko kuullut niitä ennen? Missä?
5. Piirtäkää pienissä ryhmissä kuva laulun henkilöstä. Kirjoittakaa kuvan ympärille: Mitä hän harrastaa? Missä hän asuu? Minkä ikäinen hän on? Mistä hän pitää? Mitä hän pelkää? Mitä hän rakastaa?
6. Näytelkää tilanne, jossa laulun päähenkilö kohtaa ihmisen, josta hän laulaa (tai jota hän kaipaa). Mitä tilanteessa tapahtuu? Mistä henkilöt keskustelevat? Mitä sen jälkeen tapahtuu?

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Harjoite vaatii melko hyvää kielitaitoa tai sitä, että ainakin osa ryhmäläisistä puhuu ja ymmärtää suomea jo hyvin.
  • Ohjaaja voi valita myös muita lauluja ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Järjestäkää levyraati, johon jokainen saa tuoda omia suosikkilaulujaan.
  • Valitkaa ryhmän suosikkilaulu ja näytelkää se.

Tämä harjoite pohjautuu Jenni Alisaaren materiaaleihin ja väitöskirjaan.
Lisää laulumateriaalia suomen kielen opetukseen on avoimessa Facebook-ryhmässä S2-opetusmusiikkia