Lauluja kuvakäännöksin

Julkaistu: 27.01.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Osallistujat opettavat toisilleen eri kielillä heille merkityksellisiä lauluja eri teemoista. Lauluista tehdään käännöksiä sanojen, kuvien ja liikkeen avulla. Samalla opitaan opettamista ja ohjausta.

Ryhmäkoko ja tila: mikä tahansa
Kanavat: piirtäminen, laulu ja rytmi, puhuminen, liike, tanssi, kuuntelu,
Tarvikkeet: fläppitaulu ja -paperia; värikyniä

Tavoitteet:

  • Sisältö: Laulut kulttuurin kantajina; teemallinen tutkimus eri aiheista; opettaminen ja vertaisoppiminen
  • Kieli: Sanasto eri aiheista; runous; sanan, kuvan, liikkeen ja rytmin yhdistäminen
  • Ryhmä: Tutustuttaa ryhmäläisiä toistensa kulttuureihin, jakaa merkityksellisiä asioita; rohkaista yksilöllistä ilmaisua

Ohjeet:

Laulut toimivat usein hyvin kielenoppimisen tukena, koska niissä on mukana rytmi ja melodia sekä voimakkaita mielikuvia. Niihin voidaan yhdistää miiminen tanssi: sanoja kuvaavat liikkeet tukevat sanaston muistamista ja liikkuminen aktivoi aivoja.

1. Kerhossa valitaan jokin yhteinen aihe, esimerkiksi “valo” tai “työ”.
2. Ensiksi voidaan opetella suomeksi jokin aiheeseen liittyvä laulu. Jos ryhmä osaa lukea, laulun sanat kirjoitetaan isolle fläppipaperille. Kunkin rivin väliin jätetään runsaasti tilaa. Tilaan piirretään värejä käyttäen kuvakirjoituksena käännös sanoista. Tämä toimii sanoille visuaalisena tukena.
3. Lauluun voidaan lisäksi tehdä yhdessä yksinkertainen sanojen muistamista tukeva koreografia (esim. vesi = aaltoilevat kädet). Ohjaaja pyytää osallistujia keksimään laulun sanoihin sopivia liikkeitä. Liikkeet kerrataan ja opetellaan kertaamalla sujuviksi.
4. Osallistujat nauhoittavat tai videoivat laulut kännykkäänsä ja niitä opetellaan itseopiskeluna tai pareittain ulkoa tapaamiskertojen välissä. Edellisten kertojen laulut kerrataan aina tapaamisten alussa. Fläpille tehdyt tekstit otetaan talteen. Niihin voidaan lisätä uusia esityksellisiä elementtejä tai niitä voidaan laulaa suomenkielisillä käännöksillä, jos ohjaajan rahkeet riittävät niiden työstämiseen.
5. Seuraaviksi kerroiksi osallistujia pyydetään tuomaan mukanaan jokin aiheesta kertova laulu omalla kielellään. Kullakin kerralla opetellaan samaan tapaan yksi uusi laulu, joka käännetään suomeksi samalle isolle lapulle, johon liitetään myös kuvat samaan tapaan.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Luku- ja kirjoitustaidottomia voidaan auttaa kirjoittamalla sanat heidän puolestaan. Pienessä ryhmässä (enintään 6 henkeä) voi toimia ryhmäläisten ja ohjaajan osaamien siltakielten, käännösohjelmien tai elekielen avulla jopa täysin kielitaidottomien kanssa.
  • Alkuohjeet työskentelyyn voidaan antaa osallistujille käännösohjelmilla tehtyinä käännöksinä osallistujien kotikielille.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Tämän hetken suosituin laulu. Osallistujia pyydetään miettimään seuraavalla oppitunti tämän hetken suosituin laulu omasta lähtömaastaan. Sanat kirjoitetaan alkuperäiskielellä ja niiden perussisältö yritetään kääntää tai käytetään käännösohjelmaa. Lauluja kuunnellaan ja vertaillaan. Millaisia aiheita niissä on? Onko niissä yhteisiä tai erilaisia aiheita? Tehtävän voi sirotella moneen eri kokoontumiskertaan. Lauluihin voidaan keksiä yhdessä helppoja kuvittavia koreografioita ja opetella niiden kertosäe.
  • Tanssi- ja varjoteatteriesitykset. Kullakin kerralla kannattaa myös kerrata edellisillä kerroilla opetellut laulut. Näin saadaan kokonainen ohjelmisto koreografioineen erilaisiin juhliin. Niihin voidaan tehdä myös säestys tai vaikkapa varjoteatteriesitys osallistujien taitojen mukaan.
  • Lastenlaulutyöpaja kouluun tai päiväkotiin. Kerho voi mennä opettamaan lauluja esimerkiksi paikalliseen kouluun. Apuna voidaan käyttää fläpeille tehtyjä kuvasanoituksia. Ohjaustyöskentelyä on syytä kuitenkin harjoitella ennen vierailua omassa ryhmässä kuten mitä tahansa esitystä.