Mato vai matto? Äänteitä rytmitellen

Julkaistu: 17.12.17 · Kategoria: Suomen kieli

Helppo ja rytmikäs harjoite, jossa opetellaan erottamaan lyhyitä ja pitkiä vokaaleja ja konsonantteja (a – aa, k – kk, o – oo, t – tt jne.) toiminnallisesti.

Ryhmäkoko ja tila: 2 – 100, tilaksi käy mikä vaan tila, jossa ryhmä mahtuu seisomaan.
Kanavat: puhe, liikkuminen
Tarvikkeet: Minimiparikuvakortit: Minimipareja, vokaalit ja Minimipareja, konsonantit

Tavoitteet:

 • Sisältö: rytmien ja äänteiden kuuntelu, suomen kielen sanojen opettelu toiminnallisesti
 • Kieli: minimipareissa olevien (minimipari tarkoittaa kahta sanaa, jotka eroavat toisistaan vain yhden kirjaimen osalta) pitkien ja lyhyiden vokaalien ja konsonanttien erottaminen
 • Ryhmä: yhdessä tekeminen, yhdessä onnistuminen

Ohjeet:

1. Pyydä ryhmä piiriin. Kerro: “Nyt opetellaan kuuntelemaan ja sanomaan pitkiä ja lyhyitä vokaaleja ja konsonantteja, kuten a – aa, e – ee, i- ii, u – uu, o – oo, ja kuka – kukka, rapu – rappu.”
2. Kerro: “Katso ja kuuntele mitä teen ja tee samaa.”
3. Käy läpi pitkän ja lyhyen vokaalin ero: tuo käsi huulien lähelle ja tee sitten kädellä puolikaari eteenpäin samalla kun sanot “JOO”. Tee sitten lyhyt liike huulilta ylös ja katkaise se, kun sanot “JO”. Sano “tee samaa” ja kaikki toistavat yhdessä liikkeen ja puheen: “JO – JOO, JA – JAA”.
4. Ohjeista ryhmää: “Aina, kun kuulet pitkän vokaalin, nosta kädet ilmaan (tee itsestä pitkä). Kun kuulet lyhyen vokaalin, tee itsestäsi pieni.”
5. Ota ensin ne minimiparikortit, joissa on lyhyt ja pitkä vokaali: taakka – takka,  sika – siika, pika – piika, tapan – tapaan, sata – sataa jne.
6. Käy läpi pitkän ja lyhyen konsonantin ero: ota pitkä askel eteen, kun sanot MAT- ja lyhyt askel, kun sanot TO. Ota kaksi lyhyttä askelta, kun sanot MA-TO. Pyydä ryhmää mukaan: “Katso ja kuuntele mitä teen ja tee samaa.”
7. Pyydä osallistujia kuuntelemaan sanaa ja tekemään oikea askelpari. Kaksi lyhyttä askelta vai yksi pitkä ja yksi lyhyt askel? [Esim. mato-sanan aikana ensin lyhyet askeleet eteenpäin (MA-TO), matto-sanan aikana ensin pitkä askel (MAT) ja sitten lyhyt askel (TO).]   Esim. PAKO – PAKKO, KATTO – KATO, KISA – KISSA, PALO – PALLO, TULLI – TULI, KUKKA – KUKA.
8. Keskustelkaa myös sanojen merkityksestä. Mitkä sanat ovat tuttuja ja sekoittuvat usein? Mitkä sanat ovat kokonaan uusia? Mitä äänteitä on vaikea kuulla? Mikä auttaa kuulemisessa?

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Anna yksi ohje kerrallaan ja toista sanoja, niin että kaikki varmasti kuuleva.
 • Pyydä myös osallistujia sanomaan sanoja ääneen.
 • Piiri on hyvä muoto, kun kaikki näkevät toisensa. Jos ryhmä ei mahdu piiriin, varmista, että kaikki näkevät sinut.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Tehtävä voidaan tehdä myös silmät kiinni.
 • Osallistujat voivat tulla vuorotellen lukemaan sanoja.
 • Jokainen saa vuorotellen keksiä, mikä (tanssi)liike kuvastaa pitkää vokaalia/konsonanttia, mikä taas lyhyttä vokaalia/konsonanttia.
 • Harjoitellaan kuuntelua. Kumpi on oikein? Jos kuulet oikean sanan, däbbää! Voit ottaa mukaan ryhmälle tärkeitä sanoja, esim. kehosanoja:  kainalo – kaunalo, kaula – keulo, keile – kieli, maha – mohha, pepu – peppu, kieli – keile. Tai verbejä: kaataa – kataa / tulla – tula / mennä – menä / sanoa – sannoa / pytää – pyytää / sada – saada   

Liikunnallinen versio:

 • Liikutaan tilassa esimerkiksi patjoja/hulavanteita pitkin loikkien. Aina, kun tulee pitkä vokaali, juostaan merkitylle tötsälle ja takaisin, ja aina, kun tulee pitkä konsonantti, mennään kyykkyyn, kunnes kuullaan seuraava pitkä konsonantti. Jos ohjeet sisäistetään nopeasti, voidaan lisätä, että kun sanotaan KUKKA muodostetaan iso piiri ja KUKA muodostetaan piiri toisinpäin. Tämä valittu sanapari (kukka, kuka) voidaan päättää yhdessä ryhmän kanssa. Vaihdellaan sanojen lausujaa.
 • Sanoja voidaan luetella myös tarinan muodossa, jolloin on tärkeää kertoa tarinaa hitaasti ja antaa kuulijoille aikaa tunnistaa sanat. Esim. lyhyet 1-4 sanan lauseet ja hyvä tauotus lauseiden välillä.

Itsearviointi:

 • Mitkä äänteet ovat minulle vaikeita kuulla/lausua?
 • Mitkä äänteet tunnistan helposti?

Lähteitä:

Ks. listoja minimipareista:
http://saaressa.blogspot.fi/2011/09/minimiparit-memory.html
http://saaressa.blogspot.fi/2009/04/pitkat-ja-lyhyet-aanteet-minimiparit.html