Me laivassa

Julkaistu: 18.01.17 · Kategoria: Arviointi

Vertauskuvallinen piirtämiseen pohjautuva työtapa, jonka avulla voidaan arvioida omaa ryhmää, sen toimintaa ja omaa paikkaa ryhmässä.

Ryhmäkoko ja tila: 5–25; tila, jossa voi liikkua seinällinen tila, johon voidaan kiinnittää iso kuva
Kanavat: Piirtäminen, puhuminen, kirjoittaminen
Tarvikkeet: Fläppi- tai liitutaulu tai paperia seinällä, (väri)kyniä, sinitarraa tai maalarinteippiä

Tavoitteet:

  • Sisältö: Ryhmän tilan arviointi, ryhmädynamiikka ja roolit ryhmässä; metafora
  • Kieli: Laivaan liittyvä sanasto; metaforat
  • Ryhmä: Ryhmädynamiikan ja sen jäsenten roolien tunnistaminen

Ohjeet:

1. Kerro, että tarkoituksena on miettiä yhdessä, millainen oma ryhmämme on ja millainen paikka kullakin meistä siinä on. ”Millainen meidän ryhmä on? Missä on sinun paikkasi ryhmässä? Käytämme vertauskuvaa. Mitä vertauskuva tarkoittaa?” Otetaan esimerkkejä esim. eri maiden lipuissa esiintyvistä kuvista, väreistä ja niiden merkityksestä.
2. Taululle piirretään suuri ruotsinlaiva tai muu ryhmän ehdottama laivatyyppi. Siihen piirretään eri osia kysyen ryhmältä: ”Mitä osia ja paikkoja laivassa on? Kansi, konehuone, makuuhytit jne.” Piirtäjänä voit olla itse tai joku vapaaehtoinen ryhmäläinen, mutta ryhmä antaa ohjeita piirtämiseen.
3. Ajattele tätä laivaa meidän ryhmän vertauskuvana (tai vertauskuvana sinun paikasta Suomessa). Yksinkertaisemmin: ”Tämä laiva on niin kuin meidän ryhmämme. Mihin kohtaan laivaa piirtäisit itsesi ja mitä olisit siellä tekemässä?”
4. Purkukeskustelu: ”Mitä opimme ryhmästämme? Mitä opit omasta paikastasi? Missä toivoisit olevasi tai mihin tehtäviin toivoisit pääseväsi?”

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Ryhmän ohjaajan on hyvä tuntea ryhmäänsä: innostuuko tai kykeneekö se symboliseen työskentelyyn?
  • Pyri tekemään työskentelystä mahdollisimman yhteistoiminnallista. Pyydä useita eri mielipiteitä.
  • Voit käyttää alkuimpulssina myös valmiita kuvia laivoista.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Laivan piirtämisen sijaan voidaan pyytää ryhmää miettimään omaa ryhmää jonakin muuna kulkuneuvona: ”Jos me olisimme kulkuneuvo, millainen kulkuneuvo se olisi? Mitä osia siinä olisi? Miten se toimisi? Minne se olisi menossa ja mistä tulossa? Missä olisi minun paikkani siinä?” Kulkuneuvo voidaan toteuttaa omilla kehoilla ryhmässä tehden. Tämä on yleensä hauskaa ja tekeminen antaa uusia oivalluksia. Voit käyttää alkuimpulssina myös valmiita kuvia eri ajoneuvoista. Samalla voidaan opiskella niihin liittyvää sanastoa.
  • Samankaltainen analyysi ryhmästä ja omasta paikasta siinä voidaan tehdä erilaisilla pienillä esineillä (esim. muovileluilla tms). Jokainen valitsee omaa itseä kuvaavan esineen. Esineet asetetaan lattialle maalarinteipillä piirretyn kehän sisälle. Kehään on piirretty keskipiste. Oman esineen voi asettaa lähelle tai kauas keskipisteestä sen mukaan, kuinka lähellä ryhmän ydintä kokee olevansa. Tämäkin työtapa vaatii jonkin verran symbolista ajattelu- ja ilmaisukykyä, mutta sitä kannattaa kokeilla.

Lähteitä ja materiaalia:

Horelli, Liisa & Sotkasiira, Tiina (toim.) 2003: Töpinäksi! Nufon itsearviointi- ja menetelmäopas.