Minimiparimuistipeli

Julkaistu: 24.04.18 · Kategoria: Suomen kieli

Harjoite, jossa opetellaan erottamaan lyhyitä ja pitkiä vokaaleja ja konsonantteja (a – aa, k – kk, o – oo, t – tt jne.) muistipelin avulla.

Ryhmäkoko ja tila: 2 – 40, tilaksi käy mikä vaan tila, jossa ryhmä mahtuu istumaan korttien ympärille.
Kanavat: puhe, toiminta
Tarvikkeet: Minimiparikuvakortit: Minimipareja, vokaalit ja Minimipareja, konsonantit. Leikkaa kuvat irti niin, että voit taivuttaa minimiparit yhdeksi kortiksi: kortin toisella puolella on toinen sana (esim. tuuli), toisella toinen (esim. tuli).

Tavoitteet:
Sisältö: ääntämisen harjoittelu, uusien sanojen oppiminen
Kieli: minimipareissa olevien (minimipari tarkoittaa kahta sanaa, jotka eroavat toisistaan vain yhden kirjaimen osalta) pitkien ja lyhyiden vokaalien ja konsonanttien erottaminen
Ryhmä: yhdessä tekeminen, yhdessä onnistuminen

Ohjeet:
1. Pyydä ryhmä piiriin. Kerro: “Nyt muistellaan sanoja, joissa on pitkiä ja lyhyitä vokaaleja ja konsonantteja, kuten a – aa, e – ee, i- ii, u – uu, o – oo, ja kuka – kukka, rapu – rappu.”
2. Kertaa aluksi pitkän ja lyhyen konsonantin ero: ota pitkä askel eteen, kun sanot MAT- ja lyhyt askel, kun sanot TO. Ota kaksi lyhyttä askelta, kun sanot MA-TO. Pyydä ryhmää mukaan: “Katso ja kuuntele mitä teen ja tee samaa.”
3. Levitä sitten minimiparikortit lattialle niin, että toinen minimipareista jää yläpuolelle näkyviin, toinen kuva on piilossa lattiaa vasten.
4. Ohjeista ryhmää: “Valitse vuorollasi lattialta yksi kortti, saat valita minkä tahansa. Saat nostaa kortin itsellesi, jos keksit, mikä sana on kortin toisella puolella. Sanoissa on yksi kirjain eroa. Mieti, missä sanassa on yksi vokaali (a, e, i, o…) enemmän tai vähemmän tai yksi konsonantti (k, l, m, n…) enemmän tai vähemmän kuin kortin kuvassa. Kun keksit sanan, sano se ääneen. Käännä sitten kortti. Jos arvaat oikein, saat kortin itsellesi.”
5. Jokaisen vuoron jälkeen koko ryhmä toistaa sanat yhdessä.
6. Keskustelkaa myös sanojen merkityksestä. Mitkä sanat ovat tuttuja ja sekoittuvat usein? Mitkä sanat ovat kokonaan uusia? Mitä äänteitä on vaikea kuulla? Mikä auttaa kuulemisessa?

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Anna yksi ohje kerrallaan ja toista sanoja, niin että kaikki varmasti kuulevat.
  • Pyydä kaikkia osallistujia toistamaan hankalia sanoja ääneen.
  • Jos osallistujia on paljon, tehkää monta pelipiiriä.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Pelaajat voivat pelata pareittain, niin kenenkään ei tarvitse keksiä sanoja yksin.
  • Kun kortti on käännetty, pelaajat voivat keksiä lauseen, jossa on jompikumpi kortin sanoista.

Liikunnallinen versio:

  • Voidaan varioida niin, että pelataan joko ryhmässä tai pareittain ja aina, kun nostetaan kortti, jossa on lyhyt vokaali, pari A hyppää toisen yli ja pitkä vokaali, niin B hyppää toisen yli. Samoin konsonanttien kanssa: yksöiskonsonantilla A ryömii toisen ali ja kaksoiskonsonantilla B ryömii toisen ali. Kun valittu liikunnallinen tehtävä on suoritettu, pohditaan, mikä sana on kortin toisella puolella, jolloin kortti viedään takaisin. Vaihdetaan rooleja. Helpompana tehtävänä voidaan käyttää hippaa, jolloin toinen ottaa aina kiinni ja toinen lähtee karkuun.
  • Kortit voivat olla esimerkiksi 10 metrin päässä, jolloin niiden hakeminen täytyy tehdä esim. pikakävelyllä tai juosten tai muulla valitulla liikkumistavalla.

Itsearviointi:

  • Mitkä äänteet ovat minulle vaikeita kuulla/lausua?
  • Mitkä äänteet tunnistan helposti?

Lähteitä:
Ks. listoja minimipareista:
http://saaressa.blogspot.fi/2011/09/minimiparit-memory.html
http://saaressa.blogspot.fi/2009/04/pitkat-ja-lyhyet-aanteet-minimiparit.html