Mitä sulle kuuluu

Julkaistu: 01.06.17 · Kategoria: Ryhmäytyminen

Toiminnallinen ja hauska harjoite sanojen ja lyhyiden lauseiden opetteluun yhdessä.

  • Ryhmäkoko ja tila: 2 – 30, tila joka mahdollistaa liikkumisen kävellen
  • Tarvikkeet: kuvia tukemaan sanoja, harjoituksen kulku kuvitettuna seinälle/lattialle

Tavoitteet:

  • Sisältö: rytmitaju, silmä-käsikoordinaatio, liikkeen, sanan ja rytmin yhdistäminen
  • Kieli: sanojen (erityisesti pitkien sanojen ja yhdyssanojen) rytmi, tervehdykset
  • Ryhmä: yhteistyötaidot, yhteisen rytmin löytäminen, ongelmanratkaisu, neuvottelu, eläytyminen yhdessä, epäonnistumisen hyväksyminen yhdessä

Ohjeet:

1. Pyydä ryhmä piiriin.
2. Kerro, mikä sana tai lause opetellaan. “Opeteltava sana/lause on jalkapallo/kauppakassi/tonttulakki/mitä sulle kuuluu/mulle kuuluu hyvää…”
3. Opeta yhteinen rytmi:
a. kaksi taputusta kämmenillä etureisiin (sanotaan: mitä-mitä)
b. kaksi taputusta kämmenselällä etureisiin (sanotaan: sulle-sulle)
c. kaksi taputusta kämmenillä uudelleen etureisiin (sanotaan: mitä-mitä)
d. kaksi taputusta nyrkeillä etureisiin (sanotaan: kuuluu-kuuluu)
e. yksi taputus kämmenillä etureisiin (sanotaan: mitä)
f. yksi taputus kämmenselällä etureisiin (sanotaan: sulle)
g. yksi taputus kämmenillä uudelleen etureisiin (sanotaan: mitä)
h. yksi taputus nyrkeillä etureisiin (sanotaan: kuuluu)
i. yksi taputus kämmenillä – kämmenselällä – nyrkeillä etureisiin (sanotaan: mitä – sulle – kuuluu)
4. “Valitse pari ja tee sama niin, että taputatte kämmeniä/kämmenselkiä/nyrkkejä yhteen. Kokeilkaa. Etsikää yhteinen rytmi.”
5. “Lähdetään kävelemään tilassa ja hoetaan samalla “mitä-mitä-mitä-mitä…”.
6. Sano: “Seis. Tee Mitä-sulle-kuuluu uuden ihmisen kanssa. Lorun jälkeen voitte kertoa mitä teille kuuluu.”
7. “Jatkuu.”

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Ohjaa harjoitus rauhallisesti vaiheittain, yksi asia kerrallaan. Anna osallistujalle aikaa itse oivaltaa.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Parit miettivät itse sanoja, joihon rytmi sopii.
  • Ohjaaja antaa sanan ja parit miettivät, miten se rytmitetään taputtaen alkuperäisen ohjeen mukaan.
  • Taputetaan ja sanotetaan ensin “mitä – sulle – kuuluu” ja heti perään “mulle – kuuluu – hyvää” tai “ kiitos – ihan – hyvää” tai “ei – mitään – erikoista”…
  • Pari voi itse keksiä, mitä kehonosaa taputetaan tai millä tavalla taputetaan.