Mitä sulle kuuluu

Julkaistu: 01.06.17 · Kategoria: Ryhmäytyminen

Toiminnallinen ja hauska harjoite sanojen ja lyhyiden lauseiden opetteluun yhdessä.

 • Ryhmäkoko ja tila: 2 – 30, tila joka mahdollistaa liikkumisen kävellen
 • Tarvikkeet: kuvia tukemaan sanoja, harjoituksen kulku kuvitettuna seinälle/lattialle

Tavoitteet:

 • Sisältö: rytmitaju, silmä-käsikoordinaatio, liikkeen, sanan ja rytmin yhdistäminen
 • Kieli: sanojen (erityisesti pitkien sanojen ja yhdyssanojen) rytmi, tervehdykset
 • Ryhmä: yhteistyötaidot, yhteisen rytmin löytäminen, ongelmanratkaisu, neuvottelu, eläytyminen yhdessä, epäonnistumisen hyväksyminen yhdessä

Ohjeet:

1. Pyydä ryhmä piiriin.
2. Kerro, mikä sana tai lause opetellaan. “Opeteltava sana/lause on jalkapallo/kauppakassi/tonttulakki/mitä sulle kuuluu/mulle kuuluu hyvää…”
3. Opeta yhteinen rytmi:
a. kaksi taputusta kämmenillä etureisiin (sanotaan: mitä-mitä)
b. kaksi taputusta kämmenselällä etureisiin (sanotaan: sulle-sulle)
c. kaksi taputusta kämmenillä uudelleen etureisiin (sanotaan: mitä-mitä)
d. kaksi taputusta nyrkeillä etureisiin (sanotaan: kuuluu-kuuluu)
e. yksi taputus kämmenillä etureisiin (sanotaan: mitä)
f. yksi taputus kämmenselällä etureisiin (sanotaan: sulle)
g. yksi taputus kämmenillä uudelleen etureisiin (sanotaan: mitä)
h. yksi taputus nyrkeillä etureisiin (sanotaan: kuuluu)
i. yksi taputus kämmenillä – kämmenselällä – nyrkeillä etureisiin (sanotaan: mitä – sulle – kuuluu)
4. “Valitse pari ja tee sama niin, että taputatte kämmeniä/kämmenselkiä/nyrkkejä yhteen. Kokeilkaa. Etsikää yhteinen rytmi.”
5. “Lähdetään kävelemään tilassa ja hoetaan samalla “mitä-mitä-mitä-mitä…”.
6. Sano: “Seis. Tee Mitä-sulle-kuuluu uuden ihmisen kanssa. Lorun jälkeen voitte kertoa mitä teille kuuluu.”
7. “Jatkuu.”

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Ohjaa harjoitus rauhallisesti vaiheittain, yksi asia kerrallaan. Anna osallistujalle aikaa itse oivaltaa.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Parit miettivät itse sanoja, joihon rytmi sopii.
 • Ohjaaja antaa sanan ja parit miettivät, miten se rytmitetään taputtaen alkuperäisen ohjeen mukaan.
 • Taputetaan ja sanotetaan ensin “mitä – sulle – kuuluu” ja heti perään “mulle – kuuluu – hyvää” tai “ kiitos – ihan – hyvää” tai “ei – mitään – erikoista”…
 • Pari voi itse keksiä, mitä kehonosaa taputetaan tai millä tavalla taputetaan.

Liikunnalinen versio:

 • Otetaan mukaan tanssillisia liikkeitä ja teeman mukainen lause. Tanssilliset liikkeet voidaan aluksi määritellä yhdessä/ohjaajan esimerkiksi ja tämän jälkeen harjoitella jokin lause parin kanssa. Nämä lauseet voivat olla esimerkiksi jostain lorusta tai laulusta, ja lause kerrallaan käydään näin esimerkiksi laulun kertosäe läpi. Hyvä tarkistaa, että kaikki ymmärtävät lauseet. Lopuksi voidaan kuunnella laulu ja tehdä opittu ”koreografia” kertosäkeen kohdalla ja tehdä esimerkiksi vapaata/luovaa liikettä säkeiden aikana.