Numerolasku

Julkaistu: 27.02.17 · Kategoria: Ryhmäytyminen

Helppo keskittymisharjoitus, jonka avulla voidaan kerrata numeroita.

Ryhmäkoko ja tila: 5–30
Kanavat: Kuuntelu, puhuminen
Tarvikkeet:

Tavoitteet:

  • Sisältö: Numerot; ryhmän kuuntelu
  • Kieli: Kerrata tai oppia numerot
  • Ryhmä: Keskittyminen; tilanotto ryhmässä; muiden kuuntelu; onnistumisen kokemuksen saaminen ja ryhmähengen vahvistaminen

Ohjeet:

1. Pyydä ryhmäläisiä asettumaan piiriin (hätätilassa voit tehdä myös pulpettiasetelmassa).
2. Kerro, että tarkoituksena on laskea vähintään 21:en siten, että jokainen sanoo yhden numeron kerrallaan alkaen 1:stä. Jos kaksi ihmistä sanoo numeron yhtä aikaa, laskeminen aloitetaan alusta.
3. Helpoimmassa versiossa lasketaan ennalta tiedetyssä järjestyksessä
4. Seuraavassa kukin ottaa satunnaisen vuoron ja viimeisessä kaikki ovat silmät kiinni ja numerot sanotaan satunnaisessa järjestyksessä.
5. Purku: “Miltä harjoitus tuntui? Miten ryhmä toimi? Mikä auttaa ryhmää toimimaan?”

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Keskity itse ja ole rauhallinen. Jos laskenta ei etene, kehu sitä vaihetta, mihin pääsitte ja lupaa, että yritätte harjoitusta uudelleen joskus myöhemmin. Voitte laittaa tavoitteen myös matalammaksi eli laskekaa vain esim yhdestä kymmeneen.
  • Kerro myös, että asiassa voi kehittyä ryhmän tutustuessa paremmin toisiinsa. Jos saatte hyvän tuloksen muistakaa tuulettaa. Ennätystäkin voi kokeilla, eli mihin asti pääsette ja mikä on korkein tuloksenne.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Voidaan opetella tai leikkiä eri kielten numeroilla.

Liikunnallinen versio:

  • Voidaan varioida pareittain tai pienryhmissä tehtäväksi niin, että aina luvuissa, joissa esiintyy 3 (3,13) täytyy tehdä jokin venyttelyliike. Kun mokaa, lisätään uusi liiike uuden numeron tilalle, kunnes lopuksi kaikki numerot ovat venyttelyliikkeitä.