Palapeli

Julkaistu: 21.02.17 · Kategoria: Ryhmäytyminen

Ryhmä kokoaa yhdessä palapelin lattialle, pöydälle tai seinälle. Harjoitteessa opetellaan ryhmätyöskentelyä, yhdessä suunnittelua, neuvottelua ja päätöksen tekemistä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin työskentelytapoihin.

Ryhmäkoko ja tila: 4-15 ja vapaa lattiatila, luokkahuone tai sali.
Kanavat: puhuminen, toiminta
Tarvikkeet: iso lattialla koottava palapeli, jossa yksi pala on 40cm x 40cm tai pöytäpalapeli, lasten vaahtomuovinen palapeli, seinälle kiinnitettävät pahvista tehdyt ja päällystetyt tai laminoidut palat (A4 koko). Kuvioiden on oltava tarpeeksi vaativia ja paloja oltava vähintään 20.

Tavoitteet:

 • Sisältö: Tutustuminen ja ryhmätyöskentely.
 • Kieli: Pronominien harjoittelu, esim. tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne, sekä pronominien taipuneita muotoja: siihen, tähän, tuohon, tänne, tuonne, sinne. 
 • Ryhmä: Ryhmässä toimiminen, neuvottelu, yhdessä suunnittelu, yhdessä päättäminen, erilaisten toimintatapojen hyväksyminen.

Ohjeet:

1. Pyydä ryhmä kasassa olevan palapelin luo. ”Tulkaa piiriin. Nyt tehdään palapeli.”
2. Kerro säännöt ja tehtävän kulku. ”Rakennetaan palapeli yhdessä. Kaikki ovat mukana.”
3. Ryhmä rakentaa palapelin yhdessä.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Kerro ohjeet ja harjoituksen vaiheet tarvittaessa kuvilla (hyviä kuvia löytyy esim. papunet.fi-sivustolta) tai tarinaruudukolla (ks. erillinen ohje).
 • Anna yksi ohje kerrallaan.
 • Havainnoi: kommunikoiko ryhmä / puhuvatko ryhmäläiset toisilleen, osallistuvatko kaikki tekemiseen, näkyykö ryhmässä erilaisia rooleja (johtaja, toimija, tarkkailija…), kunnioitetaanko toisen mielipiteitä.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • PROJEKTISUUNNITELMA: vaativampi versio, jossa opetellaan neuvottelua ja suunnittelua yhdessä. Tehdään toiminnallinen projektisuunnitelma.
 • Ryhmä tulee kasassa olevan palapelin luo.
 • Ohjaaja antaa ensin ohjeen: “Suunnitelkaa yhdessä, miten rakennatte palapelin ja mitä jokainen tekee rakennusvaiheessa.”
 • Sitten vasta rakennetaan yhdessä.
 • RAKENTAMINEN SEIS: Vaativampi versio, jossa opetellaan sietämään yllättäviä tilanteita ja tiedostamaan ja hallitsemaan omia tunteita.
 • Ryhmä rakentaa palapeliä ja ohjaaja keskeyttää rakentamisen: “Seis!”
 • Ohjaaja jakaa ryhmän kahteen osaan (A ja B).
 • A-ryhmä rakentaa ensin minuutin ajan ja B-ryhmä odottaa ja tarkkailee.
 • B-ryhmä rakentaa toisen minuutin ja A-ryhmä odottaa ja tarkkailee.

Liikunnallinen versio:

 • Voidaan toteuttaa niin, että palat haetaan kauempaa rataa pitkin tasapainoillen.

Itsearviointi (osallistuja tai koko ryhmä arvioi):

 • FIILISJANA: Oliko kiva osallistua tämän ryhmän toimintaan (katso erillinen ohje…)
 • RYHMÄSSÄ TOIMIMINEN – Harjoitus toimii, jos ohjaajalla on kokemusta ryhmäyttämisen purusta ja jos osallistujien kielitaito riittää abstraktimpien aiheiden käsittelyyn: tunnistaako ryhmäläinen eri roolit (kuvien avulla esim. koin olevani tässä harjoituksessa johtaja, toimija, tarkkailija, ideoija… harjoituksen aikana rooli voi vaihtua… kuvat lattialla/seinällä ja osallistuja menee kuvan luo… puretaan keskustelemalla (On ok, että ryhmässä on erilaisia rooleja ja erilaiset roolit ja niiden vaihtuminen kuuluvat ryhmätyöskentelyyn…)