Papuäänestys teemakuvista

Julkaistu: 15.02.17 · Kategoria: Ryhmäytyminen

Tämän vähän tai paljon puhumista mahdollistavan visuaalisen ja liikkuvan harjoitteen avulla ohjaaja voi etsiä ryhmästä nousevia aiheita työskentelylle tai kielenoppimiselle.

Ryhmäkoko ja tila: 1–30; tyhjää lattiatilaa
Tarvikkeet: Aikakauslehtiä, sanomalehtiä, esitteitä, saksia, pussillinen papuja tai auringonkukansiemeniä. Voit käyttää kuvina myös valmiita teemakortteja, tulosta kortit täältä.
Kanavat: Kuva, liikkuminen, puhe

Tavoitteet:

  • Sisältö: Osallistujien omat teemat, tavoitteet, unelmat tai huolenaiheet; voimaannuttaminen
  • Kieli: Puhuminen itseä kiinnostavista aiheista; puheen linkitys kuvaan
  • Ryhmä: Innostaminen; omakohtaisuus; yhteisten teemojen etsiminen; voimaannuttaminen

Ohjeet:

1. Levitä kuvat osallistujien avustuksella laajalle alueelle lattialle.
2. Pyydä osallistujia liikkumaan hetken kuvien keskellä ja katsomaan niissä olevia aiheita.
3. Jaa jokaiselle osallistujalle kolme papua: ”Äänestä sinulle tärkeitä aiheita. Jos aihe on sinulle tosi tärkeä, voit panna siihen kolme papua; melko tärkeä kaksi papua tai tärkeä yksi papu. Käytä kaikki pavut.” Ohjaaja demonstroi vielä papujen asettelun omalla esimerkillään.
4. Kun kaikki ovat tehneet äänestyksensä, tulokset katsotaan yhdessä. Annetaan esimerkiksi kolmelle eniten ääniä saaneelle aiheelle otsikot, jotka kirjoitetaan taululle tai lapulle kuvien viereen.
5. Valitaan työskentelyn teemaksi eniten papuja saanut aihe. Muita aiheita voidaan käsitellä myöhemmin.
6. Mietitään yhdessä tai pienryhmissä tapoja, joilla tätä aihetta voisi opiskella yhdessä. Ideat puretaan suurryhmässä.
7. Haluttaessa pavut/auringonkukan siemenet voidaan istuttaa kasvamaan.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Kannusta osallistujia äänestämään oman mielipiteensä mukaisesti.
  • Keskity ohjaamaan äänestyksestä syntyvää keskustelua lähinnä kysymällä jatkokysymyksiä: Miksi? Miten? Mistä voi hankkia lisää tietoa? Onko tämä ongelma sinulle?
  • Kieli- tai oppimistaidoiltaan edistyneissä ryhmissä voidaan työskennellä muutaman isomman teeman ympärillä omatoimisemmin pienryhmissä. Näin osallistujat saavat varmemmin heitä kiinnostavia teemoja.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Harjoite voi toimia pohjustuksena kokonaisen oppimisprojektin suunnittelulle. Voit käyttää harjoitetta esim. lukuvuoden lopussa seuraavan vuoden teemojen etsimiseen, jolloin opetuksen valmistelutyölle jää riittävästi aikaa.
  • Harjoitteen jälkeen voidaan jatkaa esim. kirjoitustehtävillä riippuen aiheesta.