Parisuhteen roolisoppa

Julkaistu: 03.05.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Hauska harjoite, jossa keskustellaan miehen ja naisen rooleista eri kulttuureissa ja opitaan tunnistamaan omia asenteita.

Ryhmäkoko ja tila: Vähintään kolme osallistujaa. Tarvitaan pöytätilaa (mieluiten esimerkiksi iso yhteinen pöytä tai pieniä pöytäryhmiä).
Tarvikkeet: Fläppipaperia tai muuta isoa paperia (mielellään A2), kyniä tai tusseja, sinitarraa ja harjoitteeseen tarkoitetut kuvakortit tulostettuina (kuvat: papunet.fi – tulosta tästä).
Kanavat: Puhuminen, kuuntelu, ryhmätyö, kuvat.

Tavoitteet:

  • Sisältö: Eri kulttuurien parisuhteen sukupuolirooleista keskustelu; sukupuoliroolien muuttuminen eri ajanjaksoina; sukupuoliroolien kyseenalaistaminen.
  • Kieli: Harjoitellaan verbejä. Koska tehtävässä verrataan mennyttä aikaa ja nykyaikaa, tehtävä soveltuu erityisen hyvin imperfektin harjoitteluun: ennen vain naiset tiskasivat, nykyään myös miehet tiskaavat. Tehtävässä toistetaan samoja verbejä monta kertaa.
  • Ryhmä: Ryhmätyö, omien ajatuksien esittäminen ryhmässä.

Ohjeet:

1. Ohjaaja kertoo: ”Nyt tutustutaan naisen ja miehen rooleihin parisuhteessa eri kulttuureissa. Yhteiskunnassa on yleensä odotuksia siitä, mitä nainen tekee ja mitä mies tekee. Mitä nainen saa tehdä? Mitä mies saa tehdä? Mikä on naisen paikka parisuhteessa? Mikä on miehen paikka parisuhteessa? Naisilta odotetaan erilaista käytöstä kuin miehiltä. Naisilla on erilaisia tehtäviä kuin miehillä. Näitä ajatuksia miehen ja naisen tehtävistä kutsutaan sukupuolirooleiksi. Keskustelemme myös siitä, millaisia roolit ovat olleet ennen ja millaisia ne ovat nykyään.”
2. Jaa osallistujat pieniin ryhmiin (2–4 hlöä) niin, että ryhmissä olisi mielellään samasta maasta tai samasta kulttuuritaustasta kotoisin olevia henkilöitä. Jos ryhmäkoko on pieni, voi jokainen tehdä tehtävän myös yksin.
3. Anna ryhmille fläppipaperit tai muut isot paperit. Paperiin vedetään viiva keskelle paperia. Vasemmalle puolelle kirjoitetaan ”nainen” ja oikealle ”mies”. Ohjaaja on voinut tehdä nämä myös valmiiksi. ”Nyt käsittelemme naisen ja miehen sukupuolirooleja parisuhteessa. Parisuhteita on myös muunlaisia, esimerkiksi kahden naisen ja kahden miehen välisiä. Naisen ja miehen lisäksi on myös muita sukupuolia, esimerkiksi transihmisiä.”
4. Jos ryhmäläiset on jaoteltu kotimaan mukaan, voivat he kirjoittaa papereihin oman kotimaansa nimen tai esimerkiksi piirtää kotimaansa rajat.
5. Anna jokaiselle ryhmälle tehtävään tarkoitetut tulostetut ja valmiiksi leikatut kortit sekä sinitarraa. Kortit on hyvä ensin käydä yhdessä läpi ja varmistaa, että kaikki ymmärtävät niiden sisällön.
6. Ohjaaja opastaa: ”Keskustelkaa ryhmässä, mitkä tehtävät teidän kotimaassa tai kulttuurissa kuuluvat naisille ja miehille. Laittakaa kortit sinitarralla kiinni joko naisen tai miehen puolelle. Kortin voi pistää myös keskelle, jos tehtävä kuuluu sekä naiselle että miehelle. Tehtävään ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.”
7. Kun kaikki ovat saaneet laput sijoitettua papereille, käydään jokaisen ryhmän paperit läpi. Jos koko ryhmän on pieni, voi jokainen pienryhmä kertoa, mihin sijoitti lappuja ja minkä takia. Tässä vaiheessa jokaisen ryhmän toistaessa sanoja tulee jokaisen lapun teksti sanottua ja kuultua monta kertaa. Jos osallistujia on paljon, ryhmäläiset voivat kiertää tilassa ja katsoa muiden tauluja.
8. Ohjaaja kertoo: ”Nyt tehdään yhdessä taulu suomalaisista sukupuolirooleista. Mitä Suomessa nainen tekee? Mitä Suomessa mies tekee?” Taulu voidaan tehdä yhdessä keskustellen ryhmäläisten kanssa. Kun taulu on valmis, ohjaaja voi kommentoida siitä tekemiään huomioita. Ohjaaja sanoo: ”Myös Suomessa ajatellaan, että jotkut tehtävät kuuluvat naisille ja jotkut miehille. Vaikka Suomi on aika tasa-arvoinen maa, naiset tekevät paljon enemmän kotitöitä kuin miehet. Sukupuoliroolit ovat hyvin vahvat ja tasa-arvo ei ole Suomessakaan valmis.”
9. Ohjaaja jatkaa: ”Sukupuoliroolit muuttuvat jatkuvasti ja ne ovat erilaisia eri aikoina. Isovanhemmillanne on todennäköisesti erilaiset ajatukset siitä, mitkä tehtävät kuuluvat naiselle ja mitkä miehelle. Myös ympäröivä kulttuuri vaikuttaa rooleihin. Jos haluat, voit näyttää, mikä rooli on muuttunut sinun perheessäsi. Mikä oli eri lailla kotimaassasi kuin täällä Suomessa teidän perheessänne?” Halukkaat ryhmäläiset näyttävät suomalaisten sukupuoliroolien taululta yhden tehtävän ja kertovat, miten se on perheessä muuttunut.
10. Lopuksi ohjaaja aloittaa keskustelun: ”Mitä huonoa ja mitä hyvää on sukupuolirooleissa? Pitäisikö niiden olla erilaiset? Miten niitä voitaisiin muuttaa?”

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Tulostettavia kortteja on 24 kpl. Niitä voi myös vähentää, jos esimerkiksi aikaa työskentelylle on vähemmän.
  • Tehtävän tarkoitus ei ole tuoda oloa, että suomalaiset sukupuoliroolit olisivat muiden kulttuurien rooleja parempia. Ohjaajan tehtävä on varmistaa, ettei kenenkään kulttuuritaustaa väheksytä.