Perhe ja työ eri kulttuureissa

Julkaistu: 23.02.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Tehdään pienryhmissä omilla kehoilla kuvia eri kulttuurien perheistä. Niiden avulla voidaan keskustella kulttuurisista eroista ja stereotypioista sekä naisten, miesten, vanhempien ja lasten rooleista. Tehtävän voi tehdä myös esim. työpaikasta eri maissa. Myös piirtäminen ja sarjakuva ovat mahdollisia ilmaisutapoja.

Ryhmäkoko ja tila: Tyhjä luokkatila, jossa tuoleja ja pöytiä.
Kanavat: Esittäminen, puhuminen, katsominen
Tarvikkeet:

Tavoitteet:

  • Sisältö: Perhemallit eri kulttuureissa ja niiden vertailu; stereotypioiden tutkiminen.
  • Kieli: Kehoviestintä; tunneviestintä; perheeseen liittyvä sanasto, laatusanat; kuvanlukutaito
  • Ryhmä: Kulttuurinen tuntemus, keskustelu ja mielipiteenvaihto; yhteistyö

Ohjeet:

1. Jaa osallistujat maiden tai kulttuuripiirien mukaisiin pienryhmiin (3-5 henkeä kussakin).
2. Kunkin ryhmän tehtävänä on tehdä kuva tyypillisestä perheestä. Kuva voi olla jokin tyypillinen tilanne perheessä.
3. Kuvat katsotaan ja niiden yhtäläisyyksistä ja eroista keskustellaan:
Kysy kustakin kuvasta seuraavia kysymyksiä:

  • Ovatko kaikki perheet tässä kulttuurissa samanlaisia?
  • Millaisia asioita liitetään miehiin? Naisiin? Lapsiin?
  • Onko kuva sinusta hyvä? Miksi? Miksi ei?

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Monikulttuurisessa ryhmässä tehtävä herättää paljon keskustelua ja mielipiteitä. Kannusta kaikkia ja pyydä useita erilaisia mielipiteitä, jos haluat herättää hyvää keskustelua.
  • Pidättäydy itse pelkässä kysymysten esittämisessä ryhmälle, tee jatkokysymyksiä, haastattele, ihmettele…

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Kirjoitustehtävä esim.: millaisen perheen haluan itselleni?
  • Tutustuminen erilaisiin perhetyön materiaaleihin; lapsen oikeudet