Piirrä oma kotipaikkasi

Julkaistu: 23.02.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Oman kodin esitteleminen piirustuksen avulla lähtömaassa tai uudessa asuinpaikassa. Nimetään ympäristöön liittyviä asioita ja pohditaan omaa identiteettiä.

Ryhmäkoko ja tila: Mikä tahansa; pöydät
Kanavat: Piirtäminen; puhuminen; katsominen
Tarvikkeet: Paperia ja kyniä

Tavoitteet:

  • Sisältö: Identiteetti ja arvot; koti-käsite konkreettisena ja abstraktina asiana; omasta kodista kertominen
  • Kieli: Ympäristöön liittyvä sanasto; suomea paremmin osaaville myös kuvasta kertominen; imperfekti
  • Ryhmä: Kokemusten jakaminen; yhteisten ja erilaisten asioiden tunnistaminen; tunneviestintä

Ohjeet:

1. Esittele tehtävä kertomalla ja esittelemällä alkeellisella piirroksella omaa kotiasi.  Voit esitellä myös tapoja piirtää: pohjapiirros tai maisemapiirros.
2. Tehtävänanto: ”Piirrä oma kotisi ja sen ympäristö. Se voi olla kotimaassasi tai Suomessa. Ei tarvitse osata piirtää hyvin. Piirros auttaa sinua kertomaan asioista, joita kodissasi ja sen ympärillä on.”
3. Kannusta osallistujia keskustelemaan piirtämisen aikana vierustoverien kanssa ja hakemaan toisilta inspiraatiota, jos se tuntuu luontevalta.
4. Kun piirrokset on tehty, pyydä osallistujia liittämään kuviin sanoja ja nimeämään niissä olevia asioita omalla äidinkielellä ja suomeksi. Apua voi pyytää myös ohjaajalta tai muilta osallistujilta pienryhmissä tai käyttää käännösohjelmia tai sanakirjoja.
5. Kuvien esittely: kukin kertoo omasta kuvastaan vuorollaan. Samalla opiskellaan asumiseen liittyvää perussanastoa.
6. Kuvat kiinnitetään seinälle tai pannaan omaan kokemusrasiaan (ks. Kokemusrasia).

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Suuremmassa ja kielitaidoltaan edistyneemmässä ryhmässä voidaan esittely tehdä esim. neljän hengen pienryhmissä, jolloin esittelylle jää enemmän aikaa.
  • Tämä näennäisesti viaton harjoitus voi olla varsin sensitiivinen, koska se nostaa esille muistoja omasta historiasta ja itselle tärkeistä asioista. Se saattaa nostaa esille traumaattisia kokemuksia esim. pakolaistyössä. Ryhmää tulisi tuntea hyvin ennen näin omakohtaisen harjoituksen tekemistä ja esittelylle tulee varata riittävästi aikaa.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Kirjoitustehtävät; pienet näytelmät; runot
  • Unelmakoti-kuvakollaasin tekeminen lehdistä leikkaamalla
  • Kulttuuria ja asumismuotoja vertailevat keskustelut; asumisen tavoista keskustelu; taloyhtiöiden ohjeisiin tutustuminen; kierrätystiedotteet ym.