Pullonpyörityspeli omasta aiheesta

Julkaistu: 15.09.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Pullonpyöritys eli Totuus tai tehtävä on monille lapsuudesta tai nuoruudesta tuttu peli, jossa kullekin vuorollaan esitetään jokin kysymys tai tehtävä. Samalla formaatilla voit luoda oman pelin aiheesta kuin aiheesta yhdessä ryhmäsi kanssa askarrellen. Kysysten ei pidä olla nolaavia, vaan pelin avulla voidaan tutustua toinen toisiin ja toistemme ajatuksiin hauskalla tavalla.

 • Ryhmäkoko: 1-
 • Kanavat: Puhuminen, kirjoittaminen, piirtäminen, askartelu, esittäminen.
 • Tarvikkeet: Pahvia, Tusseja, saksia, pullo.

Tavoitteet:

 • Sisältö: Ryhmän itse valitsemat aiheet.
 • Kieli: Kysymysten laatiminen, Sanoihin liittyvät assosiaatiot, puhuminen ja kehollinen ilmaisu.
 • Ryhmä: Yhteisten teemojen tunnistaminen, toinen toisiinsa tutustuminen

Ohjeet:

1. Keskustele kuinka moni tuntee tai muistaa Pullonpyörityspelin, joka on Suomessa toiselta nimeltä Totuus vai tehtävä? Havainnollista pelin pelaaminen.
2. “Miltä pelaaminen tuntui? Mikä siinä oli mukavaa ja epämukavaa?” Missä tilanteissa pelasit sitä? Tämä keskustelu johdattaa ryhmän keskustelemaan turvallisesta ryhmäkulttuurista ja sensitiivisistä kysymyksistä.
3. Kerro, että tarkoituksena on nyt tehdä oma peli yhteisestä aiheesta.
4. Etsi käsiteltävä teema yhdessä ryhmän kanssa esimerkiksi keskustelemalla tai vaikkapa teemakuvien avulla. Jos ryhmä kykenee itsenäiseen ryhmätyöskentelyyn, samassa ryhmässä voidaan tehdä pelejä useammastakin eri aiheesta.
5. Otsikoi peli (tämän voi keksiä myöhemminkin), joka kertoo pelin aiheen.
6. Sen jälkeen tee sanan ympärille miellekartan tapaan 5-8 haaraa, jotka ovat keskellä olevaan teemaan liittyviä aiheita tai asioita. Esimerkiksi: LUONTOON! – luonnonsuojelu, retkeily, kasvit, eläimet, vaarat, metsäravinto, elämykset. Nämä ovat aihealueita, jotka arvotaan pulloa pyörittämällä kunkin pelivuorolla.
7. Jaa ryhmä esimerkiksi pareiksi miettimään kuhunkin haarakkeeseen Totuus (esim. Oletko koskaan eksynyt?) ja Tehtävä-kortteja (esim. Näytä mitä teet, jos kohtaat karhun). Näitä tehdään erillisille korttipinoille.
8. Ideoi ryhmän kanssa pelin visuaalinen ilme ja toteutus. Voidaan käyttää esimerkiksi lehitleikekollaasia, piirtämistä, maalaamista, askartelua, puutyötä jne.

Huomioitavaa ohjaamisessa:

 • Auta ryhmää arvioimaan kysymysten ja tehtävien sopivuutta ryhmälle.
 • Auta ryhmää rajaamaan aihetta, jos se on liian laaja ja abstrakti (esim. Kotoutuminen -> Asuminen Helsingissä). Mitä konkreettisempi teema on, sitä enemmän siitä voi olla myös konkreettista hyötyä ja se tarjoaa mahdollisuuksia vertaisapuun ja -keskusteluun lähellä olevista aiheista.
 • Teemallinen peli tarjoaa sujuttajalle mahdollisuuksia syventää keskustelua kysymyksin ja jakamalla muiden kokemuksia aiheista.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Yhdessä kehitettyä peliä voi olla jännittävää kokeilla toiselle vastaavalle ryhmälle.
 • Pelin esille nostamien teemojen jatkoideointi ja sujuttaminen: Mitä opit pelistä? Mitä voisimme tehdä näille asioille? Mistä saamme lisää tietoa?

Liikunnallinen versio:

 • Voidaan hyödyntää Hyvinvointi-Tuplan liikuntakortteja.
 • Ohjattavat voivat itse keksiä esimerkiksi tehtävän kohdalla liikunnallisia aktiviteetteja saatavilla olevista välineistä.