Runoja liikkuen

Julkaistu: 09.06.17 · Kategoria: Suomen kieli

Hauska harjoite, jossa opiskellaan kieltä kehittämällä pienryhmissä lauseisiin (tai runoihin) erilaisia liikkeitä.

 • Ryhmäkoko ja tila: 10 – 40, avoin tila, joka mahdollistaa liikkumisen ryhmässä (aula, luokkatilan takaosa, sali, piha)
 • Kanavat: puhuminen, liikkuminen ja toiminta
 • Tarvikkeet: Helppoja ja lyhyitä lauseita tai runoja paperilla.

Tavoitteet:

 • Sisältö: luovuus, yhteistoiminta, ideointi, suunnittelu ja toteutus, keskittyminen
 • Kieli: sanavaraston laajentaminen ja kertaus, kehollisuuden hyödyntäminen kielen oppimisessa
 • Ryhmä: yhdessä ideointi, toisen mielipiteen huomiointi ja hyväksyminen, neuvottelutaitojen vahvistaminen, päätöksen teko yhdessä

Ohjeet:

1. Pyydä ryhmää muodostamaan 4 – 5 henkilön pienryhmiä.
2. Anna jokaiselle pienryhmälle paperi, jossa on lause tai lyhyt runo. Valitse lauseet tai runot ryhmän kielitaidon mukaan.
3. Kerro ohjeet:
“Lukekaa yhdessä lause/runo ääneen.”
“Miettikää yhdessä, miten voisitte esittää liikkeillä paperille kirjoitetun lauseen/runon.”
“Lopuksi esitetään lause/runo muille sanoen samalla se ääneen.”

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Tarkista, että ryhmä lukee lauseen/runon oikein ja auta tarvittaessa.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Pienryhmiä voi haastaa miettimään, miten he ilmaisevat:
  – isot alkukirjaimet aina lauseen alussa (esim. hyppy ylös, nousu varpaille)
  – sanavälit, sanojen rytmit, lopetusmerkit (.,?!)
 • Lause esitetään ensin ilman sanoja, ja toiset ryhmät yrittävät arvata, mitä pienryhmä esittää ja mitä sanoja lauseessa voisi olla.