Saunasta Suomeen – sukellus uimahalli- ja saunakulttuuriin

Julkaistu: 21.10.18 · Kategoria: Harjoitepaketteja

“Suomalainen on saunassa hiljaa” on usein toistettu myytti. Todellisuudessa yleisissä saunoissa, uimahalleissa ja avantopaikoissa suomalaiset lörpöttelevät usein vaikka ventovieraille – jopa talvella ja selvin päin. Julkiset saunat ovat myös kulttuurien välisiä kohtauspaikkoja: saunaan uskaltautuvaa ulkomaalaista arvostetaan. Uimahallissa usein myös kinastellaan maahanmuuttajien kanssa erilaisista käytöstavoista. Saunomaan ja uimaan siis – ja Suomeen ja suomalaisiin tutustumaan!

Tässä kohtauttavassa harjoitepaketissa tutustutaan erilaisiin saunakulttuureihin ja saunomisen muotoihin. Paketti sopii toteutettavaksi esim. sosiaalialan opiskeluprojektina. Projekti voidaan toteuttaa myös yhteishankkeena esimerkiksi paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Lue kohtauttavasta toimintamallista lisää yllä olevasta linkistä.   Avaa toimintaohje (tulostettava PDF-tiedosto)

Katso tästä linkistä video Metropolia AMK:n opiskelijoiden toteuttamasta Saunakohtauttamisesta.

Ryhmäkoko ja tila: Suurryhmä jaetaan pienempiin saunaryhmiin (n. 6 henkeä), ks. alla. Ryhmät jaetaan naisten ja miesten ryhmiin. Tiloina erilaisia julkisia tai yksityisiä, mieluiten ilmaisia tai kohtuuhintaisia saunoja. Lisäksi tarvitaan työpajatila, esim. luokkahuone.
Tarvikkeet: A4-laput (“Kyllä”, “Ei”, “En osaa sanoa”), saunomisväitteet, saunamuistipeli, saunasanat kuvina, osaamisväitteet, arviointiväitteet, älypuhelimet, pyyhkeet ja uimapuvut
Kanavat: Puhe, toiminta, kuva, digitaaliset välineet ym.

Tavoitteet:

  • Teema: Ystävystyminen; small talk; saunomiseen ja uimiseen liittyvä normisto, uimataito ja suomalainen vapaa-ajan kulttuuri; elämästä nauttiminen ja rentoutuminen; kulttuuriset konfliktit ja niiden ratkaiseminen.
  • Kieli: Saunaan ja uimiseen liittyvä sanasto, small talk -fraasit, tutustumisen fraasit
  • Ryhmä: Kohtauttaminen; uusiin ihmisiin tutustuminen elävässä elämässä; tasa-arvoinen ystävystyminen.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Muista, että saunomiseen ja uimiseen liittyvät normit ovat suhteellisia. Suomessakin ne vaihtelevat tilanteesta, paikasta ja alakulttuurista toiseen. Myös maahanmuuttajien suhtautuminen niihin voi vaihdella.
  • Uimiseen ja siihen liittyvään pukeutumiseen sekä alastomuuteen liittyy kulttuurisia normeja. Huomioi sukupuolisensitiivinen työskentely molempien sukupuolten kanssa työskennellessä. Huomioi, että mukana voi olla myös seksuaalisia vähemmistöjä. Esim. turvapaikanhakijoissa on paljon näistä syistä paenneita. Miten huomioit tätä tasapuolisesti? Ohjattavat eivät aina suoraan kerro näistä, tee myös havaintoja kehonkielestä: ilmaiseeko se pelkoa tai välttelyä. Keskustele avainhenkilöiden kanssa, ota selvää.
  • Käytä voimaannuttavaa ja kyselevää ohjaustyyliä: älä tee ja vastaa ryhmän puolesta, vaan malta kysellä ja rohkaista ryhmää etsimään ratkaisuja. Esimerkiksi vierailujen järjestelyissä ohjattavat voivat ottaa aktiivisia rooleja. Ole avoin osallistujien omille ideoille ja toiveille.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Voit koota palautetta ja ehdotuksia uimahalleille ja saunapaikoille vierailuista ja niiden toteutuksesta. Keskustele jälkikäteen myös heidän kanssaan siitä, miten palveluissa voidaan ottaa maahanmuuttajia paremmin huomioon ja mukaan suunnitteluun. Voit koostaa esim. palautteesta lyhyen videon.
  • Anna aikaa jatkon suunnittelulle. Miten tästä voisi tulla pysyvä harrastus?
  • Suunnittele performanssi tai tapahtuma, jonka maahanmuuttajat haluaisivat tuoda tähän paikkaan.
  • Osallistu Helsingissä Saunapäivään, jossa ovet ovat auki erilaisiin saunoihin.

Verkko on täynnä lisämateriaalia sauna-aiheesta: käytä niitä hyväksesi.