Suomi-Guru – opi suomea ja Suomesta!

Julkaistu: 24.02.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Suomi-Guru on kuvakortteihin perustuva peli, jossa opitaan asioita suomalaisesta elämästä ja suomen kieltä näytellen ja arvaten. Pelin kortit on laadittu monitulkintaisiksi niin, että ne voivat ohjattuna herättää moniarvoista keskustelua sukupuolirooleista ja kulttuurista.

Ryhmäkoko ja tila: 4–40 henkeä; samaan aikaan voi useampi ryhmä pelata eri pöydillä, jos pelimateriaaleja on useampia. Tyhjää lattiatilaa näyttelemistä varten, pelimateriaalit lattialla tai pöydällä.
Kanavat: Esittäminen, puhuminen, toiminta, kuuntelu
Tarvikkeet: Pullo; pelimateriaali ja sakset; laminointilaite (ei pakollinen). Tulosta Suomi Guru -kortit ja ohjeet, Ohjeet-kohdan linkistä, kaksipuoleisena ja värillisenä; voit halutessasi laminoida kortit useampaa käyttökertaa varten.

Tavoitteet:

  • Sisältö: Elämä Suomessa; luonto, kaupunki, harrastukset, työelämä; sukupuoliroolit
  • Kieli: Suomalaiseen elämänmuotoon liittyvä sanasto; miiminen ilmaisu; synonyymit
  • Ryhmä: Itseilmaisuun rohkaisu; pienryhmien välinen leikkimielinen kilpailu; nauru; kannustaminen

Ohjeet:

Vaiheet yksinkertaistettuna:
1. Jaa pelivälineet lattialle tai pöydälle.
2. Jaa osallistujat kolmen hengen joukkueiksi.
3. Ryhmä valitsee mitä aihetta (väriä) pelataan (kaupunki, luonto, harrastukset työelämä) tai väri arvotaan kullakin vuorolla.
4. Yksi ryhmistä vetää kortin arvotusta väristä.
5. Ryhmä tekee siitä sanattoman esityksen, jonka sisältöä muut yrittävät arvata.
6. Violeteissa korteissa on Suomeen liittyviä kysymyksiä, joihin kortin saaneen ryhmän tulee vastata.

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Peli on tarkoitettu erityisesti ohjaustyön tueksi. Pelissä kannattaa edetä hitaasti niin, että jatkokysymyksille pelin aikana ja sen jälkeen jää aikaa.
  • Purkukeskustelussa voit viedä aiheita lähemmäs osallistujien omaa arkea ja kokemuksia.
  • Lisäideoita pelien ohjaamiseen: (Piekkari & Räsänen) 2014: Pelisujuttajan opas.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

  • Peli voi nostaa esille ideoita esimerkiksi tutustumisretkiin erilaisiin paikkoihin.
  • Sen avulla voi myös herättää vertaisoppimisen tapoja ja käynnistää opiskelijoiden keskinäisen toiminnan itseohjautuvia muotoja.

Liikunnallinen versio:

  • Harjoitteen voi liikunnallistaa niin, että palloa tiettyihin merkkeihin tähtäämällä ja heittämällä valikoituu kysymys, johon vastataan.