Taikaseinä

Julkaistu: 22.06.17 · Kategoria: Suomen kieli

Helppo liikkumista sisältävä harjoite, jossa opetellaan tavan adverbeja eli miten jotakin tehdään: hitaasti – nopeasti, iloisesti – surullisesti…

 • Ryhmäkoko ja tila: 4 – 40, liikkumisen mahdollistava tila (sisällä tai ulkona)
 • Kanavat: liikkuminen ja toiminta, puhuminen
 • Tarvikkeet: musiikkilaite (mankka, puhelin, tietokone) ja ryhmälle soveltuvaa musiikkia

Tavoitteet:

 • Sisältö: eläytyminen, luovuus, itsensä haastaminen
 • Kieli: tavan adverbit, miten tehdään (hitaasti – nopeasti, iloisesti – surullisesti…)
 • Ryhmä: rohkeus eläytyä ja hyväksyä erilaista eläytymistä ja tekemistä

Ohjeet:

1. Pyydä ryhmä lähelle tilan keskikohtaa.
2. Kerro ohjeet:
”Tänään harjoitellaan sitä, miten eri asioita voi tehdä. Tässä keskellä on näkymätön taikaseinä, joka on merkitty narulla. Eri puolet ovat toistensa vastakohdat. Eri puolilla liikutaan eri tavalla, kun musiikki alkaa soida. Keksi itse, miten liikut.”
“Tällä puolella liikutaan ensin hitaasti ja tällä puolella nopeasti. Valitse, kummalta puolelta haluat aloittaa. Kun musiikki loppuu, pysähdy kuuntelemaan uusi ohje. Käy aina molemmilla puolilla liikkumassa. Aloitetaan.”
”Seis! Nyt tällä puolella liikutaan pyöreästi ja toisella puolella terävästi.”

Tavan adverbeja:
väsyneesti – pirteästi
surullisesti – iloisesti
varovaisesti – rohkeasti
nopeasti – hitaasti
rumasti – kauniisti
tarkasti – suurpiirteisesti/huolimattomasti
tavallisesti – epätavallisesti
löysästi – kireästi
rauhallisesti – levottomasti
reippaasti – laiskasti
varmasti – epävarmasti
urheilullisesti – epäurheilullisesti
viileästi – lämpimästi
helposti – vaikeasti
kevyesti – raskaasti

Keksi itse tekemisen tapoja luovasti!

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Näytä aina ensin oma esimerkki.
 • Varmista, että kaikki ovat ymmärtäneet ohjeet.
 • Tee itse mukana!

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Ryhmä voi ensin miettiä yhdessä erilaisia tekemisen tapaa ilmaisevia vastakohtia ja sitä, mitä ne tarkoittavat.
 • Ryhmäläisista kukin voi vuorollaan toimia ohjaajana.
 • Se, millä tavoin liikutaan, voidaan myös ohjata, jolloin harjoitellaan myös passiivimuodossa olevia verbejä:
  ”Nyt hypitään! Tällä puolella hypitään laiskasti, tällä puolella pirteästi.”
  ”Nyt juostaan…/ kontataan…/ kävellään…/ pompitaan…/ hiivitään…/ laahustetaan…/ sipsutetaan…”